Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

De zilveren zandloper voor Nick van Biezen

De mail van de dag kwam gisteren van Christien Lokman. Zij is associate lector bij het lectoraat Industriele Microbiologie    en doet veel werk voor het prachtige Biocenter bij het instituut Applied Sciences. Zij mailde gisteren dat Nick van Biezen, docent bij Applied Sciences en medewerker bij het Biocentre, de zilveren zandloper heeft gewonnen. De prijs wordt op 11 maart uitgereikt op het Nederlands Biotechnologisch congres door de Nederlands Biotechnologische Vereniging.

Een citaat uit de mail (die weer de website citeert) waaruit het hoe en waarom van deze prijs blijkt:

‘Zilveren Zandlopers
De Zilveren Zandlopers zijn twee prijzen voor vernieuwende biotechnologische projecten op het
gebied van innovatie en onderwijs die elke twee jaar worden toegekend. In 2010 worden ze
uitgereikt op het Nederlands Biotechnologie Congres NBC-13 (11 of 12 maart 2010). De prijs
bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van € 2500. De Zilveren Zandlopers worden
gesponsord door de Stichting Biotechnologie Nederland (SBN).
Het doel van de onderwijsprijs is (1) de belangstelling voor onderwijs in de biotechnologie of één
van haar deelgebieden te bevorderen en (2) docenten extra te stimuleren tot het leveren van
prestaties van opmerkelijke kwaliteit die een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming van
de biotechnologie. Voor de categorie onderwijs komen docenten uit het WO of het HBO in
aanmerking die in de twee studiejaren voorafgaande aan de toekenning van de prijs een
belangrijke bijdrage aan biotechnologie-educatie hebben geleverd, hetzij door het
organiseren/initiëren van een onderwijsactiviteit van bijzonder karakter (die inhoudelijk een
duidelijke bijdrage levert aan de verbetering van de toekomst voor biotechnologie), hetzij door een
bijzondere wijze waarop studenten gestimuleerd worden in de biotechnologie.
Het doel van de innovatieprijs is (1) het stimuleren van het toepassen van wetenschappelijke
resultaten bij het ontwikkelen van biotechnologische producten of diensten, (2) het aanmoedigen
van onderzoekers en ondernemers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de
biotechnologie en (3) de beeldvorming van de biotechnologie te bevorderen.
Voor de categorie onderzoek komen ondernemers of onderzoekers in aanmerking die een
bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de toepassing van biotechnologisch onderzoek. Te
denken valt aan het oprichten van een eigen bedrijf, het publiceren van onderzoeksresultaten in
de vorm van patenten, het succesvol overdragen van kennis vanuit de wetenschap naar het
bedrijfsleven, enz.’

Nick gefeliciteerd! En natuurlijk ook het BioCentre en het Instituut Applied Sciences.

maart 3, 2010 Posted by | evenement, prijs | , , | Plaats een reactie

Themalunch Applied Sciences

januari 14, 2009 Posted by | presentatie | , | Plaats een reactie