Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

iedereen wil ineens techniek gaan studeren

Het loopt storm sinds de start van onze actie baanzekerheid. Tja, wie zou er nu geen techniek willen studeren als je deze spetterende bedrijven ziet?

juni 3, 2010 Posted by | filmpjes | , | Plaats een reactie

HAN-techniek op het NOS radiojournaal

De bijeenkomst over baanzekerheid afgelopen vrijdag, 28 mei, was een groot succes. Hieronder de speech en de opname van het nos radiojournaal.

Geachte aanwezigen, vertegenwoordigers van bedrijven en techniekorganisaties, studenten, docenten en medewerkers van de HAN.

Hartelijk welkom op deze bijeenkomst over baanzekerheid in de techniek. Speciaal welkom wil ik heten de afgevaardigden van Renault, DafTrucks, Microflown, Arval, Stichting Kiemt, Vrienden van Elektro Nijmegen, Fanzony, Honywell, NXP, Infosupport, Huisman Elektrotechniek, die ook in persoon aanwezig zijn om de verklaring te ondertekenen. De verklaring waarin we aangeven dat we weer ingenieurs nodig hebben. Vandaag is de start van een grootse campagne tussen de HAN en het bedrijfsleven om te laten zien dat er volop werk is in de techniek- en ICT sector: interessante banen met een goed salaris. Regelmatig word ik door ouders van studenten en leerlingen gevraagd of er voor hun kind nog wel een baan is in de techniek. En het antwoord is volmondig ja. We verwachten weer een tekort aan ingenieurs na 2013. Sterker: Op dit moment zijn er talrijke vacatures op HBO-niveau die niet vervuld kunnen worden, zoals bij Daf-trucks en de Kema. Techniek is de ruggengraat van de Nederlandse economie. En de motor van innovatie. Een tekort aan technici is een ramp voor de Nederlandse economie. Bedrijven maken zich er dan ook terecht ongerust over, of er zo meteen weer onvoldoende ingenieurs en ICT’ers afstuderen. Dat er nu en ook nog over 4 jaar voldoende werk is in de technieksector, blijkt uit de talloze ongeruste signalen die wij ontvangen vanuit het bedrijfsleven. We verwachten na 2013 een tekort van zo’n 20.000 ingenieurs.
De vraag naar ingenieurs, vergrijzing inclusief vervanging, wordt voor 2013 geschat op 33.000. In dat jaar studeren er ongeveer 12.000 techniekstudenten af, waarvan 750 bij de Faculteit Techniek van de HAN. Daarom hebben de HAN en het bedrijfsleven de handen in elkaar geslagen en een pact gesloten om studenten te stimuleren om techniek te studeren. Dat het serieus is blijkt wel uit de baangaranties die bedrijven afgeven. Een aantal bedrijven, waaronder Arval BV, Info Support BV, Microflown Technologies BV, en de gezamenlijke bedrijven, aangesloten bij de Vrienden van Elektrotechniek Nijmegen, geven zelfs baangaranties af. In het totaal heeft de HAN momenteel voor 2014 al meer dan 100 baangaranties voor de studenten die nu nog aan de opleiding moeten beginnen. Voor Elektrotechniek is het aantal baangaranties zelfs meer dan het aantal afstuderende dat wij de komende jaren hebben. Maar het pact bestaat uit meer dan alleen maar baangaranties: binnen dit samenwerkingsverband willen we ons, de HAN en het bedrijfsleven gezamenlijk, sterk maken voor meer studenten in de techniek. De afgelopen jaren is de instroom gegroeid.
Het platform beta/techniek heeft hier een goede rol in gespeeld. Maar het zijn er nog steeds niet genoeg. Met een enorme vergrijzing voor de boeg, en een weer aantrekkende economie, is het broodnodig voor de Nederlandse economie dat er voldoende leerlingen zich aanmelden bij een techniek of ICT-opleiding. En dat doen we niet alleen door het geven van baangaranties, maar ook door aantrekkelijk onderwijs dat in nauwe samenwerking met bedrijven tot stand komt. En bedrijven hebben zich bereid verklaard daar een nog grotere bijdrage aan te willen leveren dan ze tot nu toe al doen, door o.a. het aanbieden van stage- en afstudeerplaatsen en gastlessen.

Geachte aanwezigen, mag ik u uitnodigen te kijken naar deze film die gemaakt is bij Daftrucks. En daarna zal ik u uitnodigen voor het tekenen van de intentieverklaringen.

mei 31, 2010 Posted by | bijeenkomst, Podcast, speech | , , | Plaats een reactie

Baangaranties in de technieksector

Techniek is de ruggegraat van de Nederlandse economie. En de motor van innovatie. Een tekort aan technici is een ramp voor de Nederlandse economie. Bedrijven maken zich dan ook terecht ongerust  dat er zometeen weer onvoldoende ingenieurs en ICT’ers afstuderen. Dat er nu en ook nog over 4 jaar voldoende werk is in de technieksector blijkt uit de talloze ongeruste signalen die wij ontvangen vanuit het bedrijfsleven. Daarom hebben de HAN en het bedrijfsleven de handen in elkaar geslagen en een pact gesloten om studenten te stimuleren om techniek te studeren. Dat het serieus is blijkt wel uit de baangaranties die bedrijven afgeven. Op dit moment zijn er zelfs nog talrijke vacatures op HBO-niveau die niet vervuld kunnen worden, zoals  bij Daf-trucks en de Kema. Zie ook het interview met Edwin Ritmeester, recruiter bij Daf:

Vanavond hebben we het volgende persbericht verstuurd:

Hogeschool Arnhem Nijmegen sluit als eerste pact met bedrijfsleven

Doel: tekort aan personeel voorkomen door baanzekerheid te bieden aan studenten ICT en Techniek

 

Op 28 mei a.s. start de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) samen met een aantal grote en middelgrote bedrijven een campagne met als doel aan te geven dat er voldoende werkgelegenheid is voor technisch personeel. In de toekomst dreigt namelijk een groot probleem. Meer banen dan mensen in de technische beroepen. 

Een aantal bedrijven zoals Arval bv, Info Support BV en Microflown Technologies B.V. en de Stichting Vrienden van Elektro, regio Nijmegen, geeft nu al concrete baangaranties. Dit lijkt de voorbode te zijn van een nieuwe aanpak om de dreigende arbeidstekorten in bepaalde sectoren (techniek, ICT, maar ook de zorg en straks weer de bouw en infra) voor te zijn.  

28 mei 2010 – ondertekening pact met o.a. baangaranties

Tijdens een lunchbijeenkomst in Arnhem, op 28 mei a.s., zullen diverse bedrijven en de HAN het samenwerkingspact ondertekenen. Een pact dat zich voornamelijk richt op het ontplooien van gezamenlijke activiteiten in het kader van de campagne “Baanzekerheid”.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

–       het bieden van een baangarantie aan studenten die in september 2010 starten met een technische opleiding en uiterlijk in augustus 2014 hun opleiding met een diploma afsluiten;

–       het verzorgen van gastlessen bij opleidingen van de Faculteit Techniek van de HAN;

–       het terugbetalen van (een deel van) het collegegeld van de studie aan studenten die vanaf 2011 bij het bedrijf in dienst treden;

–       het bieden van stageplaatsen aan studenten tijdens hun studie;

–       studenten in de gelegenheid stellen om af te studeren bij hun bedrijf en hiervoor een afstudeeropdracht op maat te maken;

–       bieden van een Minor voor onder andere de studenten van de HAN en

–       het sponsoren van de lezingenserie voor techniekstudenten uit heel Nederland

Dreigende tekorten op de arbeidsmarkt

De HAN neemt als eerste hogeschool dit initiatief. Als er niets gebeurt, wordt het tekort aan technisch opgeleid personeel alleen maar groter. Zelfs tijdens het dieptepunt van de recessie (november 2009) had 20% van de bedrijven in Nederland te maken met een tekort aan technisch opgeleid personeel (bron: FHI). Daarnaast leeft op dit moment bij ouders van aankomend studenten ook nog het gevoel dat je met een technische studie wellicht geen baan krijgt.

Op dit moment tekenen de eerste signalen van herstel zich al duidelijk af voor de technieksector. Zo werd de hogeschool onlangs benaderd door DAF Trucks N.V. met het verzoek om te helpen bij het vervullen van zo’n 100 vacatures in Eindhoven. Ook Energiekennisbedrijf KEMA geeft aan tientallen vacatures te hebben.

 

Bedrijven die zich tot dusver hebben aangesloten bij het pact zijn:

Baangarantie: Arval bv., Info Support BV en Microflown Technologies B.V. en Stichting Vrienden van Elektro, regio Nijmegen.

Ondersteuning: Alewijnse Holding B.V., Energiekennisbedrijf KEMA, Fanzonely Racingteam, Honeywell B.V. divisie Honeywell Building Solutions, NXP Semiconductors, Renault Nederland N.V., Stichting kiEMT en VAPA.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Uitnodiging lunchbijeenkomst op 28 mei 12.30-14.00 uur

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de lunchbijeenkomst op vrijdag 28 mei van 12.30-14.00 uur bij de Faculteit Techniek in het kader van HAN sluit pact met bedrijfsleven.

Locatie:

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Faculteit Techniek

Ruitenberglaan 26

6826 CC ARNHEM

Gebouw Engineering

Programma

  • Speech door Ella Hueting, directeur Faculteit Techniek
  • Presentatie door bedrijf en / of film
  • Tekenen van enkele van de intentieverklaringen
  • Vragen beantwoorden pers

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meta Xionis, woordvoerder HAN, Faculteit Techniek:

E Meta.Xionis@han.nl
T (06) 5391 6657

of met

Ella Hueting, directeur van de Faculteit Techniek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

E Ella.Hueting@han.nl

T (026) 3658 120 – 06 27 05 27 26

 

mei 27, 2010 Posted by | bijeenkomst, filmpjes, persbericht | , , , | Plaats een reactie