Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

professionele ruimte

Net thuis gekomen van de Brede Managementconferentie van de HAN. Dat is zo’n dag waarvan je van te voren altijd denkt: heb ik helemaal geen tijd voor. Maar achteraf altijd (in ieder geval meestal) weer blij bent dat je gegaan bent. Je ontmoet er allemaal collega’s die je anders maar weinig spreekt en als je ze spreekt het altijd over heel praktische zaken hebt. En deze dag was wat mij betreft specialer dan anders omdat hij werd afgesloten met een zogenaamd keukentafelsessie. Kristel Baele (CvB) heeft deze keukentafelsessies (site alleen toegankelijk voor HANpersoneel)in het leven geroepen om met docenten te discussieren over (hun) professionele ruimte. Per faculteit/instituut worden de sessies georganiseerd. En van elke faculteit zijn er mensen bij betrokken. Het kernteam bestaat uit: Kristel Baele, Jaap Rikken, Roy van Dalm, Carola Doumen, Irma Mosselman, Joletta Schoone, Fedor de Beer en Marion Lappenschaar. Voor het concept heeft deels de workshop Presence van Peter Senge model gestaan, die Senge bij ons hield in het kader van de creative masterclass. Ik vond het een heel bijzondere ervaring. We zaten met allemaal colleg’s om een ronde tafel. Op het tafelkleed mochten we schrijven en op tafel stond een schaal met mandarijntjes. Roy was onze facilitator en hij deed het echt uitstekend. Hij was er ‘niet’ maar des te meer zorgde hij voor een goede sfeer. Iedereen sprak echt recht uit zijn/haar hart. Iedereen gaf aan wat voor hem/haar de professionele ruimte betekende en ook hoe we proberen die professionele ruimte te geven aan onze docenten.

Wat mezelf betreft heb ik  het idee heb dat ik me voor een te groot deel van de dag bezig houd met dingen waarvan ik me afvraag of dat wel echt de dingen zijn die er toe doen. Het enige dat er echt toe doet is dat we onze studenten en docenten zo goed mogelijk ondersteunen. Wat zou het mooi zijn als we de operationele ergernissen van onze vergaderagenda’s af kunnen halen. Dat moet allemaal goed geregeld zijn. En dan houden we tijd over voor de onderwerpen die er echt toe doen, zoals hoe we onze studenten zo  goed mogelijk onderwijs geven, hoe we docenten kunnen stimuleren zo goed mogelijk les te geven en hen daarbij ook zo goed mogelijk ondersteunen. Ik ga me daar zeker opnieuw voor inzetten. Dat doe ik natuurlijk al wel, maar ik bedoel me echt alleen nog maar bezig houden met de dingen die er toe doen. Veel praktische zaken moeten dan gewoon goed geregeld zijn, zoals roosters, ICT-faciliteiten, OERen, enz. enz.

Ook mooi was dat we in het begin van de dag een presentatie kregen over Lean van Stef Tiggelhoven. De Leanmethode wordt onderwezen in de minor WorldClassManufacturing, die georganiseerd wordt vanuit het instituut Engineering, maar een mooi voorbeeld is van een multidisciplinaire minor die over de grenzen van faculteit techniek met mensen van de faculteit economie wordt gegeven. Lean gaat ervan uit dat je alle overtollige processen, die niet bijdragen tot het creeren van waarde, ertussenuit snijdt. Jan Lemmens van de service-unit Studentzaken sloot hierop mooi aan met een verhaal over het aanleveren van managementinformatie. En vervolgens Cees de Jong, instituutsdirecteur bij de FEM, gaf vervolgens een voorbeeld: de procedure bij het maken van het tentamenrooster. Heel herkenbaar! Als je dat soort processen goed kan stroomlijnen en hier minder tijd mee kwijt bent, houd je tijd over voor andere dingen, en je neemt ook een boel ergernis weg. Essentieel is ook dat je in 1 keer iets goed aflevert, in plaats van stukken heen en weer te sturen en elkaar te corrigeren.

Wordt vervolg.

maart 3, 2010 Posted by | bijeenkomst | | 1 reactie

De zilveren zandloper voor Nick van Biezen

De mail van de dag kwam gisteren van Christien Lokman. Zij is associate lector bij het lectoraat Industriele Microbiologie    en doet veel werk voor het prachtige Biocenter bij het instituut Applied Sciences. Zij mailde gisteren dat Nick van Biezen, docent bij Applied Sciences en medewerker bij het Biocentre, de zilveren zandloper heeft gewonnen. De prijs wordt op 11 maart uitgereikt op het Nederlands Biotechnologisch congres door de Nederlands Biotechnologische Vereniging.

Een citaat uit de mail (die weer de website citeert) waaruit het hoe en waarom van deze prijs blijkt:

‘Zilveren Zandlopers
De Zilveren Zandlopers zijn twee prijzen voor vernieuwende biotechnologische projecten op het
gebied van innovatie en onderwijs die elke twee jaar worden toegekend. In 2010 worden ze
uitgereikt op het Nederlands Biotechnologie Congres NBC-13 (11 of 12 maart 2010). De prijs
bestaat uit een beeldje en een geldbedrag van € 2500. De Zilveren Zandlopers worden
gesponsord door de Stichting Biotechnologie Nederland (SBN).
Het doel van de onderwijsprijs is (1) de belangstelling voor onderwijs in de biotechnologie of één
van haar deelgebieden te bevorderen en (2) docenten extra te stimuleren tot het leveren van
prestaties van opmerkelijke kwaliteit die een positieve bijdrage leveren aan de beeldvorming van
de biotechnologie. Voor de categorie onderwijs komen docenten uit het WO of het HBO in
aanmerking die in de twee studiejaren voorafgaande aan de toekenning van de prijs een
belangrijke bijdrage aan biotechnologie-educatie hebben geleverd, hetzij door het
organiseren/initiëren van een onderwijsactiviteit van bijzonder karakter (die inhoudelijk een
duidelijke bijdrage levert aan de verbetering van de toekomst voor biotechnologie), hetzij door een
bijzondere wijze waarop studenten gestimuleerd worden in de biotechnologie.
Het doel van de innovatieprijs is (1) het stimuleren van het toepassen van wetenschappelijke
resultaten bij het ontwikkelen van biotechnologische producten of diensten, (2) het aanmoedigen
van onderzoekers en ondernemers die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de
biotechnologie en (3) de beeldvorming van de biotechnologie te bevorderen.
Voor de categorie onderzoek komen ondernemers of onderzoekers in aanmerking die een
bijzondere bijdrage hebben geleverd aan de toepassing van biotechnologisch onderzoek. Te
denken valt aan het oprichten van een eigen bedrijf, het publiceren van onderzoeksresultaten in
de vorm van patenten, het succesvol overdragen van kennis vanuit de wetenschap naar het
bedrijfsleven, enz.’

Nick gefeliciteerd! En natuurlijk ook het BioCentre en het Instituut Applied Sciences.

maart 3, 2010 Posted by | evenement, prijs | , , | Plaats een reactie