Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

Nieuwe uitdagingen in het onderwijs

Hieronder de nieuwjaarstoespraak 2016 die ik hield voor onze collega’s bij Fontys Hogeschool Engineering en Fontys Hogeschool Automotive.

Samenvatting: de komende jaren staan we voor ingrijpende veranderingen in het hbo-onderwijs, waarbij het zomaar eens zou kunnen gebeuren dat er opleidingen of onderwijsinstellingen kunnen verdwijnen als we niet snel genoeg mee kunnen bewegen met de veranderingen om ons heen. Er wordt momenteel geëxperimenteerd met vouchers waardoor studenten onderdelen van hun studie bij verschillende hogescholen kunnen volgen, en bekostigde en commerciële onderwijsinstellingen met elkaar gaan concurreren. Onderzoek in het hbo wordt steeds belangrijker en wordt op den duur zelfs gelijkwaardig aan onderwijs. En ‘de vierde industriële revolutie’, waarbij studenten het allerbeste onderwijs on-line kunnen volgen,  kan het hele onderwijssysteem wel eens totaal op zijn kop zetten, net als gebeurd is bij boekhandels, reisbureau’s en cd-winkels. We moeten ons serieus afvragen hoe we een aantrekkelijke omgeving kunnen blijven om te leren. Samen, door elkaar te helpen en elkaar te stimuleren. Door de verbinding te blijven zoeken met onze studenten en onze omgeving.

visiting Metalunion

 

Beste Mensen,

Deze vakantie las ik een artikel van Klaus Schwab, de oprichter en directeur van het toonaangevende instituut het World Economic Forum. Op 15 december schreef hij over de betekenis van de Vierde Industriële Revolutie en hoe daarop te reageren. Graag wil ik enkele paragrafen uit deze blog met jullie delen in relatie tot de gedachten die deze blog bij mij oproept als het gaat om het opleiden van onze studenten.

‘We stand on the brink of a technological revolution that will fundamentally alter the way we live, work and relate to one another. In its scale, scope and complexity, the transformation will be unlike anything humankind has experienced before. We do not yet know just how it will unfold, but one thing is clear: the response to it must be integrated and comprehensive, involving all stakeholders of the global polity, from the public and private sectors to academia and civil society….There are three reasons why today’s transformations represent nog merely a prolongation of the Third Industrial Revolution but rather the arrival of a Fourth an distinct one: velocity, scope, and systems impact. The speed of current breakthroughs has no historical precedent. When compared with previouis industrial revolutions, the Fourth is evolving at an exponential rather than a linear pace. Moreover, it is disrupting almost every industry in every country. And the breadth and depth of these changes herald the transformation of entire systems of production, management, and governance.

En daar zou ik aan toe willen voegen: de vierde revolutie ontwricht bijna elk onderwijssysteem in elk land. De omvang van deze veranderingen luiden de transformatie in van ons volledige onderwijssysteem.

‘The possibilities of billions of people connected by mobile devices, with inprecedented processing power, storage capacity, and access to knowledge, are unlimited. And these possibilities will be multiplied by emerging technology breakthroughs in fields such as artificial intelligence, robotics, the Internet of Things, autonomoud vehicles, 3-D printing, nanotechnology, biotechnology, materials science energy storage, and quantum computing.’

Engineering en Automotive bevinden zich in het hart van deze nieuwe ontwikkelingen: robotica, internet of things, 3D printen, nieuwe materialen, autonoom rijden, energie-opslag. Allemaal onderwerpen die een prominente plaats innemen in de curricula en het praktijkgericht onderzoek van Fontys Hogeschool Engineering en Automotive. De inhoud van onze opleidingen zitten in het hart van deze vernieuwing; de studenten die wij opleiden zijn de mensen die de wereld veranderen. En mee aan de basis zitten van de veranderingen die ook de nodige impact zullen hebben op andere disciplines zoals de economie, het recht, de gezondheidszorg, … noem maar op. Wij leiden ze niet alleen op om de nieuwe ontwikkelingen te volgen, maar om de toekomst mee vorm te geven. Terwijl we niet weten hoe die toekomst er uit ziet. En dat betekent nogal wat: niet alleen voor hen, maar ook voor ons. Daar gaat ons programma Connecting through Technology over. Lees verder

januari 25, 2016 Posted by | Uncategorized | , | 1 reactie

Het Opruimdepot

Gisteren, 1 april, stuurden we aan alle collega’s het volgende bericht:

Beste collega’s,

In de loop van de middag komt het schoonmaakbedrijf met een aantal mensen onze gebouwen R1, H4, en het Helmondse doorlopen. Zij zullen alles dat op de grond staat in de kantoorruimtes en dat niet is een tafel, stoel, prullenbak of kast, meenemen en naar het opruimdepot brengen waar het vernietigd zal worden als het niet binnen een week wordt opgehaald. Hiermee willen we onze gebouwen eens een frisse opknapbeurt geven. Verstandig dus om alles, waarvan je wilt dat het niet mee wordt genomen, op te ruimen.

Dank voor jullie begrip.  

De directie van Fontys Hogeschool Engineering en Fontys Hogeschool Automotive

 

Een koekje van eigen deeg:

opruimen is de kunst

Mijn werkkamer is omgetoverd tot het opruimdepot van ons instituut.

april 2, 2015 Posted by | Uncategorized | , | Plaats een reactie

elk afscheid is de start van een nieuw begin

Wat een prachtig, liefdevol en warm afscheid op 5 oktober. Overweldigend ook: de mooie woorden van Cees van Verseveld, Anne Coppens, Henk Berg en Ron Bormans. Het onverwachte digitale afscheidspraatje van Glorianna Davenport en

arnhems meisje

het Arnhemse meisje dat burgemeester Krikke mij persoonlijk kwam uitreiken.

En de catwalk met al die mooie door studenten en medewerkers gemaakte technische creaties.

 

 

 

 

Het boekje van 302  met alle tweets. En dan natuurlijk al die persoonlijke attenties, kaartjes, mailtjes. De afzonderlijke afscheidsfeestjes, van het HAN managementteam, het directieteam van techniek, de staf, de faculteitsraad en het marketingteam. Wie durft nog te beweren dat ingenieurs niet creatief zijn? Niet goed voor mijn ego, al die aandacht. Maar bij mijn familie ben ik in achting gestegen.

Wat is het moeilijk om afscheid te nemen van een organisatie, en alle mensen die daar onderdeel van uitmaken, waar je met hart en ziel zo lang hebt gewerkt. Aan al die mensen kleven persoonlijke herinneringen. In die 20 jaar neem je heel wat afscheid van mensen. Maar mijn eigen afscheid…

Elk afscheid is de start van een nieuw begin, zei een oud-collega altijd bij de diploma-uitreikingen. Ik heb het vermoeden dat mijn afscheid niet alleen de start is voor nieuwe creatieve verbindingen, maar ook een voortzetting van veel verbindingen die de afgelopen jaren gelegd zijn.

oktober 20, 2010 Posted by | bijeenkomst | , , , , | Plaats een reactie

Dreamteam

Afgelopen maandag in Palantijn met mijn ‘ oude’ Marketing en Communicatieteam, ter gelegenheid van mijn afscheid, herinneringen opgehaald aan de PR-acties voor ICA en Faculteit Techniek. Zoals de start van Dig-e-vent, de Baangarantie-aktie, de profielkeuzedagen, de voorlichtingsdagen, en laatstelijk de totaal nieuwe folderlijn voor techniek als pilot binnen de HAN,  enz. enz. Regelmatig liepen we aan tegen dilemma’s zoals HAN-formats en onze eigen wijze waarop we de verleiding van techniek wilden uitstralen. Of de beperkingen van de website, waardoor er in eerste instanties geen filmpjes op afgespeeld konden worden. Af en toe vielen er ook harde woorden, als ik vond dat het anders of sneller moest, of Meta, de acountmanager, vond dat nieuwe akties niet in de planning en prioriteiten pasten. Maar uiteindelijk kwamen we er altijd uit. En dat is ook zoals het hoort: zeggen waar het op staat, wat je vindt, en onder (tijds)druk af en toe ook boos worden, maar uiteindelijk altijd vertrouwen in elkaar dat het goed komt, en samen van het resultaat genieten. En vooral ook veel lachen. Het Marketing en

het mcv team tijdens 'Tequila met Ella'

Communicatieteam was wat dat betreft ‘Het Dreamteam’ . Met Meta, als acountmanager, die er voor verantwoordelijk was dat alles uiteindelijk weer op zijn pootjes terecht kwam, en regelmatig planningen en inzet moest aanpassen om aan niet geplande wensen en ontwikkelingen te voldoen. Lex die de website van faculteit techniek een enorme boost heeft gegeven en vaak tot in de late nachtelijke uurtjes nog films aan het uploaden is. Ine en Mariel, met elke keer nieuwe ideeen voor de werving van nog meer ICA studenten. Joanne, die uiteindelijk met docent Constant (niet op de foto) zorgde voor de best gewaardeerde profielkeuzedag van de HAN. Kyra die de site ‘ duurzaamheid Techniek’ heeft opgezet in een volledige nieuwe jas. En Martine (die net 1 dag was bevallen van haar dochter toen deze foto werd genomen en er dus niet opstaat), die vooral Autotechniek flink in de publiciteit heeft gezet. Verder missen nog Paul (de vervanger van Martine), die een bijdrage heeft geleverd door nieuwe foto’s op de nieuwe wervingsfolders voor het komende jaar. En Eric, die zorgt voor de filmpjes op de site. En natuurlijk Hans Mestrum; hij werkt niet in het marketing en communicatieteam, maar rechtstreeks voor de faculteit techniek.

Gezamenlijk met alle betrokken docenten hebben we ervoor gezorgd dat de instroom de afgelopen 3 jaar bij de faculteit techniek met 18% is gegroeid, tegen de trend in. Ook dit cursusjaar weer. En we de innovatieprijs in de wacht hebben gesleept. Nog even gezamenlijk gefilosofeerd over de rode draad: nooit iets beloven dat je niet waar kunt maken, authentiek blijven, en laten weten waar je goed in bent.

Ook tijdens onze lunch, door Kyra ‘ Tequila met Ella’ gedoopt, in Palantijn weer heerlijk gelachen. En af en toe ook een traan weggepinkt toen ik al die lieve woorden hoorde, en zo ongeveer letterlijk in de watten werd gelegd. Super!

september 12, 2010 Posted by | bijeenkomst, communiceren, techniek | , , , , | 1 reactie

Baangaranties in de technieksector

Techniek is de ruggegraat van de Nederlandse economie. En de motor van innovatie. Een tekort aan technici is een ramp voor de Nederlandse economie. Bedrijven maken zich dan ook terecht ongerust  dat er zometeen weer onvoldoende ingenieurs en ICT’ers afstuderen. Dat er nu en ook nog over 4 jaar voldoende werk is in de technieksector blijkt uit de talloze ongeruste signalen die wij ontvangen vanuit het bedrijfsleven. Daarom hebben de HAN en het bedrijfsleven de handen in elkaar geslagen en een pact gesloten om studenten te stimuleren om techniek te studeren. Dat het serieus is blijkt wel uit de baangaranties die bedrijven afgeven. Op dit moment zijn er zelfs nog talrijke vacatures op HBO-niveau die niet vervuld kunnen worden, zoals  bij Daf-trucks en de Kema. Zie ook het interview met Edwin Ritmeester, recruiter bij Daf:

Vanavond hebben we het volgende persbericht verstuurd:

Hogeschool Arnhem Nijmegen sluit als eerste pact met bedrijfsleven

Doel: tekort aan personeel voorkomen door baanzekerheid te bieden aan studenten ICT en Techniek

 

Op 28 mei a.s. start de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) samen met een aantal grote en middelgrote bedrijven een campagne met als doel aan te geven dat er voldoende werkgelegenheid is voor technisch personeel. In de toekomst dreigt namelijk een groot probleem. Meer banen dan mensen in de technische beroepen. 

Een aantal bedrijven zoals Arval bv, Info Support BV en Microflown Technologies B.V. en de Stichting Vrienden van Elektro, regio Nijmegen, geeft nu al concrete baangaranties. Dit lijkt de voorbode te zijn van een nieuwe aanpak om de dreigende arbeidstekorten in bepaalde sectoren (techniek, ICT, maar ook de zorg en straks weer de bouw en infra) voor te zijn.  

28 mei 2010 – ondertekening pact met o.a. baangaranties

Tijdens een lunchbijeenkomst in Arnhem, op 28 mei a.s., zullen diverse bedrijven en de HAN het samenwerkingspact ondertekenen. Een pact dat zich voornamelijk richt op het ontplooien van gezamenlijke activiteiten in het kader van de campagne “Baanzekerheid”.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

–       het bieden van een baangarantie aan studenten die in september 2010 starten met een technische opleiding en uiterlijk in augustus 2014 hun opleiding met een diploma afsluiten;

–       het verzorgen van gastlessen bij opleidingen van de Faculteit Techniek van de HAN;

–       het terugbetalen van (een deel van) het collegegeld van de studie aan studenten die vanaf 2011 bij het bedrijf in dienst treden;

–       het bieden van stageplaatsen aan studenten tijdens hun studie;

–       studenten in de gelegenheid stellen om af te studeren bij hun bedrijf en hiervoor een afstudeeropdracht op maat te maken;

–       bieden van een Minor voor onder andere de studenten van de HAN en

–       het sponsoren van de lezingenserie voor techniekstudenten uit heel Nederland

Dreigende tekorten op de arbeidsmarkt

De HAN neemt als eerste hogeschool dit initiatief. Als er niets gebeurt, wordt het tekort aan technisch opgeleid personeel alleen maar groter. Zelfs tijdens het dieptepunt van de recessie (november 2009) had 20% van de bedrijven in Nederland te maken met een tekort aan technisch opgeleid personeel (bron: FHI). Daarnaast leeft op dit moment bij ouders van aankomend studenten ook nog het gevoel dat je met een technische studie wellicht geen baan krijgt.

Op dit moment tekenen de eerste signalen van herstel zich al duidelijk af voor de technieksector. Zo werd de hogeschool onlangs benaderd door DAF Trucks N.V. met het verzoek om te helpen bij het vervullen van zo’n 100 vacatures in Eindhoven. Ook Energiekennisbedrijf KEMA geeft aan tientallen vacatures te hebben.

 

Bedrijven die zich tot dusver hebben aangesloten bij het pact zijn:

Baangarantie: Arval bv., Info Support BV en Microflown Technologies B.V. en Stichting Vrienden van Elektro, regio Nijmegen.

Ondersteuning: Alewijnse Holding B.V., Energiekennisbedrijf KEMA, Fanzonely Racingteam, Honeywell B.V. divisie Honeywell Building Solutions, NXP Semiconductors, Renault Nederland N.V., Stichting kiEMT en VAPA.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Uitnodiging lunchbijeenkomst op 28 mei 12.30-14.00 uur

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de lunchbijeenkomst op vrijdag 28 mei van 12.30-14.00 uur bij de Faculteit Techniek in het kader van HAN sluit pact met bedrijfsleven.

Locatie:

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Faculteit Techniek

Ruitenberglaan 26

6826 CC ARNHEM

Gebouw Engineering

Programma

  • Speech door Ella Hueting, directeur Faculteit Techniek
  • Presentatie door bedrijf en / of film
  • Tekenen van enkele van de intentieverklaringen
  • Vragen beantwoorden pers

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meta Xionis, woordvoerder HAN, Faculteit Techniek:

E Meta.Xionis@han.nl
T (06) 5391 6657

of met

Ella Hueting, directeur van de Faculteit Techniek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

E Ella.Hueting@han.nl

T (026) 3658 120 – 06 27 05 27 26

 

mei 27, 2010 Posted by | bijeenkomst, filmpjes, persbericht | , , , | Plaats een reactie

HAN-Automotive onderwijs als voorbeeld voor India

Vandaag ontving ik een mail van instituutsdirecteur Autotechniek, Arthur Appelman, waarin hij mij een copie van het artikel Going Dutch van de hand van Halley Prabhakar, toestuurde in het blad Overdrive. Dit is, naar ik  begrepen heb het No. 1  Autotijdschrift van India.Vanwege de auteursrechten kan ik helaas het artikel niet integraal op de blog zetten. Hieronder enkele citaten:

“One of the most prestigious automobile education institutes in the Netherlands is HAN University’s Institute of Automotive Engineering, that offers a four-year diploma automotive engineering course. The curriculum focuses on passenger cars, commercial vehicles, ternative propulsion, environment logistics and maintenance. Applied science development and research benefit by its many laboratories, practical teaching aids, devices and technical equipment, expensive equipment such as a dynometer, engine test bed and a road simulator automobile manufacturers use. This infrastructure that its students enjoy is leagues ahead of what is provided to Indian students.”

Nederland wordt geroemd om de haar toeleverende functie aan de Autoindustrie, met bedrijven als NXP, Philips, Spijker, DafTrucks, …

Goed nieuws is dat er weer volop werk is in de auto-industrie en dat je er goed geld mee kunt verdienen. Zie bijvoorbeeld Opel, die 250 extra ingenieurs werft. Nu moeten we dit goede nieuws nog tussen de oren krijgen van onze jonge mensen. Anders hebben we binnenkort weer een schrijnend tekort aan technici. Zo ook een oproep gisteren in de Volkskrant (p. 18) van 4 TU-studenten: ‘Wil Nederland echt een kenniseconomie worden, creeer dan in de begroting een technologiedomein om alle technologische instellingen te financieren. Zo kunnen we van Nederland een ijzersterke kenniseconomie maken waar technologische innovatie volop de ruimte krijgt”.

april 3, 2010 Posted by | artikel | | Plaats een reactie

Trots

Een van de mooiste dingen die je kan gebeuren als docent is dat je je eigen studenten boven zichzelf ziet uitstijgen. Nu ben ik geen docent (meer) maar het gevoel ken ik nog steeds, en niet alleen bij studenten, maar in mijn huidige rol als manager ook bij medewerkers. Ik vraag me alleen af of je dit gevoel kent als je nooit les hebt gegeven: een student die timide binnenkomt, amper uit haar woorden kan komen, die dan ineens een presentatie geeft voor de klas. Een beetje beverig nog wel, maar ze doet het maar. En dan 4 jaar later ontvangt ze haar diploma: op en top klaar voor de arbeidsmarkt. Het zijn de mooiste momenten uit mijn werkzame leven, en gelukkig kom ik die momenten vaak tegen bij onze faculteit. Zo ook weer deze week:

Afgelopen woensdagavond hebben Frank Schouten en Ruben Antvelink van de Ecotuktuk, hun uitvinding en bedrijf gepresenteerd bij de Rotaryclub in Arnhem: zowel een technisch als commercieel verhaal. En een presentatie over de weg ernaar toe. Een uitstekend verhaal, met verwijzing naar de docenten die hen hadden geholpen, gepaste trots en bescheidenheid. De dag daarvoor waren ze bij demissionair minister Van der Hoeven op bezoek (zie uitzending TV-Gelderland). Tuurlijk doen de jongens het helemaal zelf. Maar we mochten hier als HAN een steentje aan bijdragen. Kan je je iets mooiers voorstellen dan het helpen ontwikkelen van talenten van jonge mensen?

Een ander voorbeeld: Hugo Arends, docent bij Embedded Systems Engineering kreeg de uitnodiging om mee te lopen met de onderzoeksgroep van Mitch Resnick van Lifelong Kindergarten op het Medialab  van het MIT. Een buitengewoon grote eer. Normaal moet je 200.000 dollar neerleggen om daar als buitenstaander een stap binnen te mogen doen. Hugo stuurde me de foto’s.  Ik ben zo vrij er hierbij eentje te kopieren. Afgelopen week was toevallig ook Jorg Rijkschroeff op MIT vanwege de Kauffmanprijs, waar ik al eerder over schreef. Hij ontmoette daar dan ook Hugo Arends. Grappig toch, 2 mensen van de HAN die elkaar voor het eerst op MIT in Boston onmoeten. Hieronder een impressie van Jorg van het MIT. Wat een ervaring doet Jorg in de VS op. Hij schrijft erover in zijn reisverslag. Mooi ook om zijn foto’s te bekijken. Wat een mooie studiezalen in Harvard! Hij is nu op weg naar Stanford. Leuk om al die universiteiten waarvan je normaal alleen in tv-series en in de film over hoort van binnen te hebben gezien.

Morgen start ik met de rubriek  ‘het mailtje van de dag’: de wonderbaarlijke berichten vanuit de HAN, faculteit techniek.

februari 28, 2010 Posted by | bijeenkomst, filmpjes, presentatie, reis | , , , | Plaats een reactie

Nieuwjaarswens

De uitdaging van techniek

“Als mensen mij vragen: “Hoe gaat het met de Faculteit Techniek?”, antwoord ik steevast: goed, erg goed.” Zo begon ik de nieuwjaarstoespraak van verleden jaar. Ik had het toen over de uitdagingen waar we voor staan met onze faculteit: globalisering, de milieuproblematiek en de kredietcrisis. Allemaal externe factoren die van grote invloed zijn op de toekomst van techniek en daarmee ook op de toekomst van onze faculteit. Toen had ik nog niet kunnen bevroeden hoe drastisch die uitdagingen zouden uitpakken voor onze faculteit in 2009! We zijn het afgelopen jaar nogal op de proef gesteld. Eind januari 2009 bleek dat we 2008 met een fors tekort afsloten en ook 2009 zullen we met een flink tekort afsluiten. Om 2010 met een positief resultaat te laten eindigen zijn we bezig met aanzienlijke ‘ombuigingen’.  “Hoe heeft het zo ver kunnen komen” is een veelgehoorde vraag. Om te beginnen zijn we als faculteit nog onvoldoende ingesteld op de ambities die we hebben om volwaardig te kunnen meedraaien op het gebied van praktijkgericht onderzoek. We blijken te veel afhankelijk te zijn van het bedrijfsleven en de overheid als het gaat om onze onderzoeksactiviteiten. Hoe innovatief en kwalitatief hoogwaardig ons onderzoek ook is: zonder subsidie en externe bijdragen van het bedrijfsleven blijken we niet in staat te zijn al die onderzoeksactiviteiten te blijven uitvoeren met de ambities die wij hebben. In die zin heeft de kredietcrisis ook bij onze faculteit toegeslagen: bijdragen en opdrachten van het bedrijfsleven zijn fors teruggelopen.

Lees verder

januari 12, 2010 Posted by | artikel, duurzaamheid, speech, techniek, technologie en samenleving | , , , , , | 2 reacties

Th!nk

Hi Masja,

Vrijdagochtend hadden wij de duurzaamheidscaravaan van Urgenda op bezoek. Alhoewel we in eerste instantie niet op de agenda stonden van Urgenda is het Tinus Hammink toch gelukt dat ze nog even langs kwamen. Urgenda bezoekt duurzame regio’s in Nederland en laat zich door de provincie rondrijden in Th!nk, een electrisch aangedreven auto, langs allerlei plekken waar innovaties plaats vinden op het gebied van duurzaamheid. Vrijdag dus bij ons bij Autotechniek. Hieronder een paar fotootjes van de presentatie van Rob van Beek bij onze ecomarathonwagens over het project Smile, een speciale klas voor Autotechniek gericht op duurzaamheid.

urgenda

urgenda

urgenda

urgenda

Ook Frits Schulteiss hield een mooi verhaal over zijn expertisecentrum duurzaam bouwen, waarna de delegatie door Menno Mets en Jeroen Visser, twee oud studenten die nu bij het lectoraat Automotive werken, werden rondgeleid langs alle duurzame projecten bij Autotechniek. De kwaliteits van de foto’s houdt niet over, maar het geeft je toch een beetje een idee.

 

Menno Mets en Jeroen Visser
Menno Mets en Jeroen Visser

Vanwege veel drukke bezigheden vandaag laat ik het hier even bij.

Tot snel.
Ella

juni 28, 2009 Posted by | bijeenkomst, duurzaamheid | , , | Plaats een reactie

Themalunch Autotechniek

Deze weken bezoek ik alle instituten waarin ik terugblik en vooruitblik nu ik 1 jaar faculteitsdirecteur bij de faculteit techniek ben. Daarin heb ik ook gevraagd hoe ik nu de discussie op gang kan houden en iedereen kan informeren. In mijn eerste blog gaf ik al aan dat die discussie voor mij o.a. de reden was om deze weblog te starten met Masja. Nu die weblog er is, kan hij ook omgekeerd werken: ik kan er mensen mee op de hoogte houden wat betreft de presentatie over 1 jaar faculteit techniek. Op verzoek van de medewerkers van autotechniek zet ik daarom de presentatie die ik vandaag hield op de blog. Voor de mensen die er niet bij waren vanmiddag. Blijft wel een beetje kat en muis spel, want als ze er niet waren, zijn ze ook niet op de hoogte van de blog. Nou ja, nu weet ik het ook niet meer.

januari 8, 2009 Posted by | presentatie | , | Plaats een reactie