Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

‘Kunst en onderzoek hebben ruimte nodig om te experimenteren’

‘Studenten worden opgeleid alsof er keurige paadjes klaarliggen waarlangs hun loopbaan zich uitstrekt. Terwijl de wereld waarin de kunstenaar zich begeeft sterk gefragmenteerd is en heel snel wisselt. Het is een jungle en ze hebben geen kapmes. Daar moet je studenten bij helpen.’

Zo eindigt het interview dat Anita Twaalfhoven, hield met Robbert Dijkgraaf, ten tijde van het interview nog president van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Boekman is het Tijdschrift voor de Kunst en Onderzoek in Nederland. In het meest recente nummer van Boekman (nr. 91),  staat een uitermate boeiend interview van hoofdredacteur Anita Twaalfhoven met Robbert Dijkgraaf, inmiddels directeur van het Institute for Advanced Study. Robbert Dijkgraaf houdt in dit interview onder andere een pleidooi voor ruimte om te experimenteren binnen de wetenschap en de kunst.

‘In een creatief proces gaat het er niet zozeer om de aanknop te vinden, maar van de uitknop af te blijven’. Hij benadrukt in het interview hoe belangrijk het is dat er ruimte moet zijn voor verbeeldingskracht om te komen tot nieuwe inzichten. Zowel bij de kunst als de wetenschap.

Volgens Twaalfhoven ziet Dijkgraaf het spannendste onderzoek gebeuren op de grensvlakken. Als voorbeeld geeft hij aan het neurologisch onderzoek naar de positieve invloed van muziek: ‘voordat wij mensen gingen spreken, konden we misschien al zingen.’

Verder houdt hij ook een pleidooi om vooral de kunst in het onderwijs te gebruiken om brede steun voor de kunsten te verwerven. Hier zouden de kunsten een voorbeeld kunnen nemen aan de wetenschappen. Daar is het vanzelfsprekend dat je rollen als onderzoeker en docent combineert. ‘Studenten horen les van de top te krijgen’.

juli 9, 2012 Posted by | Uncategorized | , , | Plaats een reactie

techniek in creatieve verbinding met ……..

Masja is een nieuwe blog begonnen over trends in de marketing en communicatiewereld. Maar dat betekent geen einde aan de creatieve verbindingen. Innovatie vindt immers plaats op het snijvlak van disciplines, en in deze blog zal ik dan ook verslag blijven doen van de creatieve verbindingen tussen techniek en andere disciplines. Techniek is immers de motor voor veel innovaties in allerlei branches zoals de creatieve sector, de medische sector, de communicatie- en marketingwereld, en ook de zorg. Wat de verbinding tussen zorg en techniek betreft vond op 21 januari jl. een symposium plaats in het Rijnstate ziekenhuis. Thema was ‘De verbindvan zorg en technologieen’. Het symposium was georganiseerd door de Alysis zorggroep en de HAN. Ik mocht daar een presentatie houden, die ik genoemd heb: ‘De verleiding van techniek in de gezondheidszorg’. Onderwerp was de verbinding tussen techniek en zorg in het HBO-onderwijs. Techniek en zorg zoeken elkaar veel vaker op. Grappig ook dat mijn collega Frank Stoteler van de Faculteit van Gezondheidszorg, en ik, vanuit mijn rol als faculteitsdirecteur bij de Faculteit Techniek, de afgelopen weken een paar keer gezamenlijk om de tafel hebben gezeten met zorginstanties om te praten over de verbinding tussen techniek en de zorg. Het gaat dan niet alleen om technologische vernieuwing in de zorg en de daarmee gepaard gaande vraag naar gezondheidszorgtechnologen, maar ook om meer beta-vakken in de medische beroepen. Gelukkig zijn we niet helemaal blanco wat dit betreft: de Faculteit Gezondheidszorg is bezig met het ontwerpen van een opleiding Medisch Hulpverlener, en de Faculteit Techniek is bezig met een nieuwe opleiding Technologie en Samenleving, waarin de gezondheidszorg ook een prominent plaats neemt. Zo zien we dat techniek steeds meer een rol krijgt bij de ontwikkeling van andere vakgebieden. Ik zal de komende tijd op mijn blog hierover regelmatig de ontwikkelingen schetsen.

Naast dit thema wil ik me op deze blog meer gaan toeleggen op de (creatieve) verbinding tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de rol die studenten daarin kunnen spelen. En dat geldt ook voor ons onderwijs. We onderschatten voortdurend, zelfs als HAN, wat een belangrijke rol studenten kunnen spelen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeen en het oplossen van problemen. Ook in het onderwijs denken we voortdurend ‘voor’ onze studenten in plaats van hen zelf bij de ontwikkeling in het onderwijs te betrekken.

Ik zou het leuk vinden om tips te krijgen van de lezers van dit blog over verbindingen die zijn zien tussen techniek en andere sectoren. En van studenten over hoe zij denken een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van het onderwijs bij onze faculteit.

januari 23, 2010 Posted by | bijeenkomst | , , , , | 2 reacties