Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

Ik zag twee beren….

One of my colleaques Thomas Peters mentioned to me the variations on the theme ‘ik zag twee beren…’ by Jan Wijn. This is really a great way to experience the differences between Mozart, Beethoven, Messiaen, Liszt, e.o.  And funny as well. Jan Wijn used to be the teacher of our piano teachers at ArtEZ Frank van de Laar and Frank Peters.

februari 16, 2012 Posted by | music | , , | Plaats een reactie

‘Laughing to keep from crying’

Last concert of BikBentBraam: Exit.  After 23 years 13 musicians of BikBentBraam split up, thanks to Dutch politics. The musicians gave an ode to their leader Michiel Braam, also head of the department Jazz&Pop at ArtEZ, Institute of the Arts. In their last piece tonight, their instruments cried out. But none of the musicians was very said: they laugh to keep from crying, one of them told me tonight.

 

februari 12, 2012 Posted by | concerten | , , , | Plaats een reactie

Een muzikaal 2012 toegewenst!

 

Vanmiddag luidden we bij ArtEZ het nieuwjaar in met een concert van de ArtEZ Big Band onder leiding van Guus Tangelder. Met een intermezzo van de ritmegroep van Joop van Erven.

 

 

Hieronder mijn nieuwjaarsspeech voor de ArtEZ-collega’s:

Beste Collega’s,

Welkom bij het ArtEZ nieuwjaarsconcert. Ik wens jullie allen een heel gelukkig en cultureel 2012.

Net als alle andere faculteiten hebben we onze beleidsdoelen voor 2012 gemaakt. In de huidige setting zou ik het liever onze goede voornemens noemen. Twee van die voornemens wil ik graag met jullie delen. Want zonder jullie hulp kunnen we die voornemens niet realiseren. In de eerste plaats willen we onze muziek letterlijk en figuurlijk meer zichtbaar maken. Dat doen we door meer bekendheid aan onze concerten te geven. Elke dinsdag en woensdag zijn er lunchconcerten: dinsdag klassiek en woensdag jazz&pop. Een aantal van die concerten nemen we ook op en publiceren we op onze concertsite. Verder experimenteren we ook met het real live uitzenden van onze concerten. We doen dit omdat we het belangrijk vinden dat de ‘belastingbetaler’ ook ziet hoeveel prachtig talent bij ons rondloopt. En ook omdat het belangrijk is voor studenten om voor publiek te spelen. We willen onze studenten een vliegende start meegeven.

Ons tweede voornemen is om meer samen te werken met de andere disciplines op deze locatie. We weten nog niet precies hoe. Maar de collega’s van de Faculteit Dans en Theater hebben al het initiatief genomen om een multidisciplinaire minor te starten. Dat is een goed begin. Ook bestaat er een commissie interfacultaire projecten waar studenten financiële ondersteuning kunnen vragen voor projecten die interdisciplinair zijn.

Maar nu genoeg gepraat, want jullie komen voor de muziek. Met trots kondig ik de ArtEZ Big Band onder leiding van Guus Tangelder aan en de ritmegroep van Joop van Erven.

 

 

januari 9, 2012 Posted by | concerten | , , | Plaats een reactie

Canto Ostinato

Looking forward to this movie by Ramon Gieling about how Canto Ostinato by the Dutch Composer Simeon ten Holt  influenced the lives of 9 people.

 

 

 

november 13, 2011 Posted by | filmpjes, music | , , , | 1 reactie

De poetische kracht van de mandoline

Op 8 juli van dit jaar won Ferdinand Binnendijk, student aan het ArtEZ Conservatorium, de eerste prijs bij het meest prestigieuze mandoline concours Raffaele Calace van de wereld. Voor mij een totaal onbekend terrein. Op internet staat een aantal mandoline uitvoeringen en ik werd getroffen door de poëtische kracht die van het instrument uitgaat. Op het internet trof ik Opus 155 van Raffaele Calace (1863-1934) aan uitgevoerd door Het Consort en gedirigeerd door Alex Timmermans, docent van Ferdinand:

En hier dan de Capriccio Spagnuolo (Carlo Munier) door Ferdinand Binnendijk:

De prijs was ‘a brand new Concert Mandolin Modello ‘Ripa’ made by Maestro Raffaele Calace Jr.! A really beautiful instrument with a brilliant, strong and loud voice!’ volgens zijn docent.

Ferdinand, gefeliciteerd!

 

 

september 10, 2011 Posted by | concerten, prijs | , , , | Plaats een reactie

Liefde voor muziek laat zich niet persen in een keurslijf van beleidsnotities

Vandaag een denderend openingsconcert van onze nieuwe docenten (Izaline Calister, Jeroen van Vliet, Miguel Boelens, Wiro Mahieu, Sandra St. Victor met oud student Ruud Voesten) voor de voltallige studentengroep. Wat een sfeer.

Hieronder mijn openingsspeech.

Beste Studenten en Collegae,

 Welkom bij de officiële opening van het hogeschooljaar 2011-2012.

 Het zijn roerige tijden  in de kunstsector, roerige tijden in het onderwijs, en dus  roerige tijden in het kunstonderwijs. Het afgelopen jaar is een stortvloed van rapporten en maatregelen over ons hoofd neergedaald, van mensen en instanties die ons vertellen wat we moeten doen en hoe we het moeten doen. Ik geef een opsomming en bij voorbaat verontschuldig ik me voor het taalgebruik.

Ruim een jaar geleden, op 10 april 2010, verschijnt het rapport Veerman: differentiëren in drievoud. Hogere kwaliteit, meer profilering door universiteiten en hogescholen en meer differentiatie in het onderwijs zijn de kernboodschappen van deze commissie. Het kunstonderwijs krijgt de eer als eerste een sectorplan te schrijven.

 Al in mei komt de commissie Dijkgraaf met een rapport over de toekomst van het Nederlandse kunstonderwijs: Onderscheiden, verbinden, vernieuwen. Uit dit rapport wil ik kort citeren:“De kwaliteit van het kunstonderwijs in Nederland is uitstekend, maar het profiel moet scherper. Het beroep kunstenaar verandert snel. Zo vraagt de creatieve industrie om multidisciplinaire opleidingen met meer aandacht voor cultureel ondernemerschap. “

 “Het kunstonderwijs leidt getalenteerde jonge mensen op voor beroepen die wereldwijd in omwenteling zijn: een wervelwind van technologie, demografie en nieuwe productiestructuren en nieuwe wezensvragen van mensen. Het kunstonderwijs moet daarom voorop lopen in het kiezen van duidelijke profielen, verbinding met de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. Zo kan het zijn studenten, docenten en de sector in zijn geheel blijvend innoveren”.

Een excellent, onderscheidend aanbod is de norm. Daarom moeten hogescholen zich profileren: wie pretendeert alles te kunnen zal niet iets werkelijk realiseren. Een grotere varieteit van opleidingen is noodzakelijk.

De commissie signaleert in haar advies grote dynamiek in kunst, cultuur en de creatieve industrie. Die dynamiek leidt tot een steeds hechtere vervlechting met economie en samenleving in  geheel nieuwe vormen van beroepspraktijk. Dit vraagt om nieuwe creatieve vaardigheden, expertise en ondernemerschap.  

Het rapport Dijkgraaf vormt de basis voor het sectorplan voor de toekomst van het kunstonderwijs van de Kunstsector van het HBO . focus op toptalent. De kern van dit rapport is: Kwaliteit voor kwantiteit. Hogescholen zullen minder studenten opleiden tot beeldend kunstenaar of musicus. Daar staat extra aandacht voor toptalent, masters, onderzoek en aansluiting bij de creatieve industrie tegenover. De hogescholen kiezen voor zwaarder selecteren, onderlinge samenwerking en afspraken met de beroepspraktijk.

De hogescholen spreken af allemaal duidelijke profielen te kiezen. De vooraanstaande internationale positie van het Nederlands kunstonderwijs is voor hen een vanzelfsprekend uitgangspunt. Ze kiezen voor intensivering ervan.

De hogescholen gaan een kwart minder beeldend kunstenaars en dansers opleiden en tien procent minder klassieke of jazzmusici. Het hierdoor beschikbaar komende geld zal worden geïnvesteerd in de kwaliteit van kunstvakdocenten en extra begeleiding van (internationaal) toptalent. Voor deze laatste groep is een speciaal beurzenstelsel nodig. Bij muziek en dans komt er een landelijk samenhangend aanbod en een uitgesproken topvoorziening. Bij de masteropleidingen vindt uitbouw tot een volwaardig aanbod plaats. En meer onderzoek zal ten dienste staan van vernieuwende topsectoren, als een prikkel voor de economie.

 De politiek zit ondertussen ook niet stil. Het kabinet Rutte-Verhagen laat in november 2010 weten fors te willen bezuinigingen op cultuur. Ondernemerschap wordt de norm. Desondanks wordt de BTW op kaartjes voor de podiumkunsten verhoogt van 6% naar 19% BTW. De schreeuw om cultuur eind november mag niet baten, en leidt uiteindelijk slechts tot een uitstel van de BTW verhoging van januari 2011 naar juli 2011.

Staatssecretaris Zijlstra kondigt op 10 juni 2011 aan 200 miljoen, van het totale budget van 900 miljoen, op cultuur te gaan bezuinigen. De Raad voor Cultuur die Zijlstra om advies heeft gevraagd, adviseert een overgangsperiode maar Zijlstra wil er niet van weten.

 Onlangs heeft het kabinet haar beleidsnota voor het cultuurbeleid aan de tweede kamer voorgelegd. Deze beleidsnota heet : meer dan kwaliteit: een nieuwe visie op cultuurbeleid. Citaat: Het kabinet wil dat culturele instellingen en kunstenaars ondernemender worden en een groter deel van hun inkomsten zelf verwerven. Culturele instellingen moeten minder afhankelijk worden van de overheid en daardoor flexibeler en krachtiger worden.

 ‘Het kabinet kiest voor een sterkere bezuiniging op sectorinstituten en intermediairs in plaats van op cultuurproducerende instellingen. Veel taken die nu bij sectorinstituten belegd zijn om producerende instellingen te ondersteunen, vindt het kabinet de verantwoordelijkheid van instellingen zelf, brancheverenigingen en de markt.

Er zal geen ruimte meer in de basisinfrastructuur zijn voor Muziek Centrum Nederland en het Nederlands Muziek Instituut. De muzieksector is een professionele sector die het grootste deel van de ondersteunende taken zelf kan organiseren.’

 Tot zover deze opsomming. Het is niet allemaal onzin wat er in die rapporten staat. Maar waar is de passie? De kern waar het om gaat is de liefde voor ons vak. En die laat zich niet persen in een keurslijf van beleidsnotities.

 Gelukkig zien onze studenten dat ook. Vorige week zijn jullie, de eerstejaars van muziek, samen met de eerste jaars van art&design op introductie geweest (sheets over de introductiefoto’s) Vorige week vroeg De Gelderlander aan 3 van hen waarom ze in deze tijd voor een kunstopleiding kiezen. Hun antwoorden: het valt best wel mee met die werkgelegenheid in de muzieksector. Het is nu crisis, maar die gaat ook wel weer over. En: ik wil vooral iets doen waar ik gelukkig van wordt. En daarmee slaan ze de spijker op hun kop. Laten we niet bij de pakken neerzitten. Er is werk aan de winkel. Nu meer dan ooit.

 En studenten: mag ik jullie dan feliciteren met jullie keuze voor ArtEZ? Onze hogeschool heeft al jarenlang ondernemerschap in haar curriculum. Multidisciplinair onderwijs ligt hier voor het oprapen nu muziek samen onder een dak zit met dans, theater, art&design. Het afgelopen jaar heb ik een werkgroep mogen voorzitten over de ontwikkeling van de Musicus van de 21ste eeuw. We hebben met veel mensen gesproken: uit het arbeidsveld, studenten, alumni, middelbare scholieren en docenten. Als sterke punten komt er voor ons conservatorium uit: de mogelijkheid om je eigen stijl te ontwikkelen door de vele keuzemogelijkheden, en de vele disciplines die ArtEZ in huis heeft. Laten dit nu net ook de punten zijn die genoemd worden in de diverse adviesrapporten? Maar het mag duidelijk zijn dat er ook nog werk aan de winkel is: het is geen tijd om zelfgenoegzaam stil te blijven zitten. Studenten, jullie moeten je profileren. De projectweek staat helemaal in het teken van personal branding en ondernemerschap. De introductie week stond in het teken van netwerken. En natuurlijk blijft het ontwikkelen van het muzikale ambacht en artisticiteit voorop staan. Wij, jullie docenten en de hogeschool, zijn er om jullie daarbij te helpen en te ondersteunen.

Studenten, collega’s, ik werk inmiddels bijna een jaar op dit conservatorium. Maar nog dagelijks kijk ik mijn ogen uit. Nee, vallen mijn oren van mijn hoofd, als ik hoor wat er hier allemaal gebeurt. De kwaliteit is zo hoog, en de passie zo groot.

Maar er is nog iets waar we heel goed in zijn: bescheidenheid. Bescheidenheid is een deugd, bescheidenheid siert. We zijn er zo goed in om geheim te houden wat we doen, dat bijvoorbeeld geen ziel in Arnhem weet dat we hier wekelijks lunchconcerten houden. En dat onze eindexamens openbaar zijn. Laat staan dat ze weten hoeveel talent hier rondloopt. 

 Maar realiseer jullie: wat jullie hier doen is niet de norm. Om met Dijkgraaf te spreken: excellentie en onderscheidenheid zijn hier de norm. De lat ligt hier een stuk hoger dan in andere sectoren van het onderwijs. En dat moeten we vooral laten zien: aan de bewoners van Arnhem, aan onze collegae in de rest van het land, aan de politiek, aan het buitenland. We zijn goed, en dat mag iedereen horen. En hoe kunnen we dat beter doen dan door onze muziek?

 Studenten, collegae, heel veel succes dit jaar.

augustus 31, 2011 Posted by | bijeenkomst | , , , , | 1 reactie

New kids in town

Vandaag samen met Charlotte Bik, directeur van Art & Design de aftrap gedaan voor de gemeenschappelijke introductie. Studenten van Art & Design en Muziek werken een week lang samen aan projecten. Het resultaat is een Soundsculpture, dat gepresenteerd wordt op vrijdagmiddag op de Jansplaats in Arnhem.

Charlotte legde in haar vooral de nadruk op kwaliteit en toptalent. In het kunstonderwijs wordt dat nog belangrijker dan het al was. Kwaliteit gaat altijd voor kwantiteit.

Mijn bijdrage vanochtend bestond uit het belang van netwerken in de kunst. Bijgaand een stukje uit mijn introductie verhaal:

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om je publiek en je opdrachtgevers te leren kennen. En natuurlijk ook collega’s met wie je kunt samenwerken of die je kunnen helpen om aan opdrachten te komen. Sommige mensen weten heel goed de prachtige dingen die ze maken,  geheim te houden. Mijn motto is: Be good and tell it. Met dat eerste komt het meestal wel goed bij studenten op de kunstacademie en op een conservatorium. Maar dat laatst vinden mensen vaak lastiger. Maar geloof me: met alleen goed zijn kom je er niet. Weet je hoeveel genieën er zijn die hun prachtige composities en kunstwerken mee hun graf in hebben genomen? ….Ik ook niet.

 

Vroeger had ik een hekel aan netwerken. Ik dacht dat het ging om gunsten van anderen te vragen en dat wilde ik niet. Maar netwerken is eigenlijk meer geven dan nemen. Als je wat aan een ander geeft is die ander bereid op zijn of haar beurt weer bereid om jou te helpen. Netwerken is wederkerig, dus begin met het helpen van anderen. Dan komt er vanzelf ook weer iets voor terug.

 In het programma van deze week staat netwerken centraal. Het programma is er op gericht om ‘jezelf te laten zien’ en om ‘samen te werken’. Het uitwisselen van ideeën, communiceren, interpreteren en reageren. We doen het al via facebook, twitter, weblogs. En je kunt het ook gewoon doen door samen aan iets te werken. Dat is wat we deze week gaan doen.

 

augustus 22, 2011 Posted by | bijeenkomst | , , | 1 reactie

‘conservatoria in de randstad zijn een beetje in de war’

Afgelopen weken ontstond er nogal wat commotie in de Nederlandse conservatoria-wereld door een artikel in De Volkskrant waarin enkele (oud)bestuurders en (oud)docenten uit de Randstad opriepen om de provinciale conservatoria te sluiten ten gunste van de conservatoria in de Randstad. Stentor tekende de adekwate reactie van Ger Strijker (College van Bestuur ArtEZ op:

De kunstopleidingen in Nederland hebben gezamenlijk het plan gemaakt voor afname van het aantal muziekstudenten. Ger Strijker, lid van het college van bestuur van ArtEZ, begrijpt daarom niets van de oproep uit de Randstad om zes van de negen conservatoria op te heffen. “Ze zijn daar een beetje in de war”, veronderstelt hij. “Er is wel een kwaliteitsprobleem in het muziekonderwijs, maar dat gaat alleen op voor klassieke muziek. De afgesproken krimp van acht procent, en sommige conservatoria wat meer, voorziet juist in dit probleem. Kwaliteit op de conservatoria staat niet gelijk aan wat er gebeurt in de klassieke muziek, dat is een achterhaalde kijk op het muziekonderwijs.”
Het is geen nieuw verschijnsel dat door de drie conservatoria in de Randstad enigszins meewarig wordt gekeken naar de collega’s ‘in de provincie’. “Maar juist de Randstad heeft een probleem”, betoogt Strijker. “Die conservatoria leunen veel sterker op klassieke muziek dan wij. Daar moeten ze buitenlandse studenten aantrekken om het niveau te handhaven. Het is een overlevingsstrategie om te zeggen dat de andere conservatoria maar dicht moeten. Collegiaal is het niet, nee, vooral onverstandig.”

Voor het volledig artikel, zie De Stentor.

 

 

 

augustus 21, 2011 Posted by | artikel | , | Plaats een reactie

Dutch Music Design

It is a great initiative of Natascha, Michael and Jean-Marc, teaching at our conservatory at ArtEZ, to ask musicians with a not very common carreer to tell our students about how it happened. Today Avalu was here. She told us about her music carreer, starting with classical piano, theatre, jazz, and now pop. And also about trying her own style, just in between. She writes her own songs and her own music. This really is a story about the musician of the 21st century. We do not always have to look at the other end of the world. It  just happens  here, around the corner, in Arnhem.

A quote from her website:

It took us five years to find the kind of music that adds something to that which is already there,’ says Lavalu. ‘This is the sound that I always dreamed of. I tried out various names for it, from ‘Nu Pop’ to ‘jazzpoprocktriphop’, but it never seemed to cover the feel of it. I cannot describe it. I can only say that the pop genre is intertwined with jazz, classical music, triphop and other musical elements. So I just say something like Radiohead asking Tori Amos for a dance while Miles Davis is beating time.’

 

maart 24, 2011 Posted by | filmpjes, music | , , | Plaats een reactie

The musician of the 21st century: under influence of technology

What does the musician of the 21st century look like? This is one of the most important questions we have to answer, to know what the conservatory should look like within, let’s say, 20 years. Working as a dean at the ArtEZ-conservatory,  this question keeps me awake day and night. Last week we started a discussion at our conservatory and at twitter (#m21e), which leads to some interesting results. I invite the readers of this blog to get involved in the discussion at twitter. On this blog I will keep my readers informed about the discussion.

Under influence of new technologies, more people are now able to make music without any music education. One of my colleagues, head of the Artez-Popacademy , and a very talented guitarplayer, Davy de Wit, sent me some  interesting video’s:

Ellen Hinton made with a MIDI-interface and several  iPad-applications of mashup of her favourite songs.

And also this video on which the band Atomic Tom makes music on Iphones is worth looking at:

 

‘The fact that, thanks to the new technology, more and more people able to make music without any music education can only be a good sign.The sign that music is a universal language and could be played from anyone that has something to say.’ Manolo Remiddi from Italy, a computer music professor, wrote me today.

(to be continued)

 

januari 16, 2011 Posted by | filmpjes | , , , | Plaats een reactie