Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

HAN-lab

De afgelopen weken ben ik o.a. bezig geweest met het uitwerken van een concept voor het HAN-lab bij onze faculteit. Het leek net of een aantal puzzelstukjes in elkaar vielen door de gesprekken die ik had met o.a. Glorianna Davenport van het MIT en een lezing en gesprek met Peter Wierenga, directeur van het Researchinstituut van Philips. Ik heb het idee in een plaatje gezet (klik op het plaatje voor een vergroting).

091002_HAN-lab

Het idee is gebaseerd op een aantal trends, zoals:

 1. sociale netwerken zijn aan het veranderen. Afgestudeerden willen steeds meer werken in kleinere organisaties, of hun eigen bedrijf inrichten. Hierbij kunnen ze hun werk inrichten zoals zij dit zelf willen en werk en prive beter combineren.
 2. innovatie vindt plaats op het snijvlak van disciplines. Multi- en interdisciplinair werken aan het oplossen van problemen levert creatieve oplossingen op waarbij de disciplines elkaar versterken.
 3. Innovaties vinden vooral plaats in kleine bedrijven. Die kleine bedrijven worden soms groot, of worden, in het merendeel van de gevallen, overgenomen door grote bedrijven die de innovatieve produkten voor het grote publiek toegankelijk maken.
 4. Kleinschalige produktie gaat weer dicht bij de consument plaats vinden. Produktie van zogenaamde monstercollecties, tot pakweg 50 stuks, met meer maatwerk gaat dichter bij huis plaats vinden.
 5. Studenten houden zich meer met ethische vraagstukken bezig dan de oudere generatie denkt. Ethiek is een belangrijk thema onder jongeren.
 6. Oudere ondernemers die het al ‘gemaakt’ hebben of met pensioen zijn vinden het vaak prettig om hun kennis met jonge mensen belangeloos te delen.

 De HAN zou daar als belangrijke kennisinstelling in de regio een belangrijke rol in kunnen spelen, door de kleine innovatieve bedrijven te faciliteren en multidisciplinair te onderzoeken hoe (maatschappelijke) problemen opgelost kunnen worden. Als basis daarvoor zou het HAN-lab kunnen dienen:

 1. Samenwerken tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en studenten biedt een enorme kans om tot nieuwe ontwikkelingen te komen.
 2. De regio Arnhem, Nijmegen, Achterhoek kan zich in Nederland goed profileren met haar relatief kleine maar wel innovatieve bedrijven op het gebied van duurzaamheid en gezondheidszorgtechnologie.
 3. Ondernemerschap bij studenten moet gestimuleerd worden en kennisinstellingen hebben een taak als het gaat om het oprichten en begeleiden van studentbedrijven en startende bedrijven van afgestudeerden (broedplaatsen).
 4. de HAN faciliteert het maken van monstercollecties in haar HAN-lab, waar studenten, ontwerpers en kleine bedrijven samenwerken.
 5. Het HAN-lab is een breed opgezet lab waar niet alleen gebruik gemaakt kan worden van specialistische apparatuur zoals de 3D-printer, maar dat ook ingezet kan worden om jongeren die van huis uit zich niet aangetrokken voelen tot de techniek toch in aanraking te brengen met die techniek (bijv. de PABO-studenten)
 6. In het HAN-lab werken studenten van economische, educatieve, gezondheidszorg en techniekopleidingen samen aan het ontwerpen, produceren en vermarkten van innovatieve producten, met name op het gebied van duurzaamheid en gezondheidszorg.

Het idee staat nog maar in de kinderschoenen, maar ben wel alvast benieuwd naar reacties.

Groet,

Ella

oktober 10, 2009 Posted by | techniek, Uncategorized | , , | 9 reacties