Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

techniek in creatieve verbinding met ……..

Masja is een nieuwe blog begonnen over trends in de marketing en communicatiewereld. Maar dat betekent geen einde aan de creatieve verbindingen. Innovatie vindt immers plaats op het snijvlak van disciplines, en in deze blog zal ik dan ook verslag blijven doen van de creatieve verbindingen tussen techniek en andere disciplines. Techniek is immers de motor voor veel innovaties in allerlei branches zoals de creatieve sector, de medische sector, de communicatie- en marketingwereld, en ook de zorg. Wat de verbinding tussen zorg en techniek betreft vond op 21 januari jl. een symposium plaats in het Rijnstate ziekenhuis. Thema was ‘De verbindvan zorg en technologieen’. Het symposium was georganiseerd door de Alysis zorggroep en de HAN. Ik mocht daar een presentatie houden, die ik genoemd heb: ‘De verleiding van techniek in de gezondheidszorg’. Onderwerp was de verbinding tussen techniek en zorg in het HBO-onderwijs. Techniek en zorg zoeken elkaar veel vaker op. Grappig ook dat mijn collega Frank Stoteler van de Faculteit van Gezondheidszorg, en ik, vanuit mijn rol als faculteitsdirecteur bij de Faculteit Techniek, de afgelopen weken een paar keer gezamenlijk om de tafel hebben gezeten met zorginstanties om te praten over de verbinding tussen techniek en de zorg. Het gaat dan niet alleen om technologische vernieuwing in de zorg en de daarmee gepaard gaande vraag naar gezondheidszorgtechnologen, maar ook om meer beta-vakken in de medische beroepen. Gelukkig zijn we niet helemaal blanco wat dit betreft: de Faculteit Gezondheidszorg is bezig met het ontwerpen van een opleiding Medisch Hulpverlener, en de Faculteit Techniek is bezig met een nieuwe opleiding Technologie en Samenleving, waarin de gezondheidszorg ook een prominent plaats neemt. Zo zien we dat techniek steeds meer een rol krijgt bij de ontwikkeling van andere vakgebieden. Ik zal de komende tijd op mijn blog hierover regelmatig de ontwikkelingen schetsen.

Naast dit thema wil ik me op deze blog meer gaan toeleggen op de (creatieve) verbinding tussen maatschappelijke ontwikkelingen en de rol die studenten daarin kunnen spelen. En dat geldt ook voor ons onderwijs. We onderschatten voortdurend, zelfs als HAN, wat een belangrijke rol studenten kunnen spelen bij het ontwikkelen van nieuwe ideeen en het oplossen van problemen. Ook in het onderwijs denken we voortdurend ‘voor’ onze studenten in plaats van hen zelf bij de ontwikkeling in het onderwijs te betrekken.

Ik zou het leuk vinden om tips te krijgen van de lezers van dit blog over verbindingen die zijn zien tussen techniek en andere sectoren. En van studenten over hoe zij denken een bijdrage te kunnen leveren aan de verbetering van het onderwijs bij onze faculteit.

januari 23, 2010 Posted by | bijeenkomst | , , , , | 2 reacties