Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

musician of the 21st century on facebook

What is the musician of the 21st century is in the opinion of our students: developing your own timbre, cross overs of just being good in own specific genre? Different students, different opinions. The discussion will continue on facebook. Everyone who is interested in this discussion can follow us on facebook.

4 april, MacBerlijn, Enschede

 

18 april, Dudok, Arnhem

Advertenties

april 24, 2011 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

‘Golden days’

A beautiful release from Krystl, alumnus from ArtEZ-Popacademy. Davy, head of the ArtEZ Popacademy sent me this movie last evening. Where have we heard this song before? Yes, it has already been promoted by Martini Spumante. Becoming a popstar is not only about making music. As a conservatory it is also our task to help our students to develop their own profile.

 

februari 15, 2011 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

‘The Phantom of the Floppera’

Got this from my colleague Pieter. Very funny. For the older generation….

februari 13, 2011 Posted by | Uncategorized | Plaats een reactie

The musician of the 21st century and digital media

Denkbeeldhouwer mentioned Erwin Blom’s weblog about Art and Business. He blogs:

musicians, moviemakers, writers and painters of the future also need the skills of publishers, record companies, movieproducers of artgaleries when it comes to involve public. This is because contact between the artist and his public is more and more about digital media. Digital media is about communication and communication needs to be personal. His work has to be a part of his communication. If there really is a connection between the artist and his public, the public wants to support the artist: to buy his product, to support him financially , to go to his concerts, etc.

To attract his public the artist needs to tell a story: smart concepts that people like to share with each other.

If it is true what Erwin Blom blogs (and who will deny this?), artists need to improve their skills when it comes to social media. They need to know how social media works, to make their own weblog, to expose their work on the web, to make their own website. Maybe training these skills should be part of the curriculum in the conservatory.

 

januari 29, 2011 Posted by | Uncategorized | , | 2 reacties

In 2011 hijsen we de zeilen

Een heel gelukkig 2011!

Dat 2011 in het teken moge staan van vertrouwen en wijsheid, creativiteit en verwondering.

” Perhaps we cannot raise the winds. But each of us can put up the sail, so that when the wind comes we can catch it.” – E. F. Schumacher, Small Is Beautiful


(dit is een foto van ijskristallen in onze tuin, december 2010)

december 30, 2010 Posted by | Uncategorized | 2 reacties

nieuwe creatieve verbindingen met de muziek

Maandag 1 november start ik met mijn nieuwe baan als directielid bij het conservatorium van ArtEZ. Ik ben er dolblij mee en sta te popelen om te beginnen. Artez is een prachtige organisatie waarbij het onderwijs echt centraal staat. Ik ben er dan ook echt trots op dat ik in zo’n mooie organisatie mag komen werken. Het was wel spannend omdat ik geen muzikale achtergrond heb. Mijn bijdrage ligt dan ook vooral in de  organisatorische en innovatieve sfeer. Afgelopen week hebben mijn nieuwe collega’s Juul Diteweg, Wim Fiselier en ik onze concept taakverdeling opgesteld. Als die is goedgekeurd door het College van Bestuur kunnen we die bekend maken.

Er gaat een wereld voor me open: de wereld van ArtEZ docent Junkie XL, de popacademie, Arvid Jense die als tweedejaars student een compositie mocht maken voor het kleinste muziekinstrument ter wereld, enz. enz. Uiteraard doe ik nu een heleboel opleidingen en richtingen tekort, maar, vergeef me, ik begin pas op 1 november, en ik heb nog maar een heel klein stukje van het conservatorium gezien. De openheid en warmte waar mee ik ontvangen werd zijn voor mij tekenen van een goede sfeer. Grote betrokkenheid van de bestuurders en het management, enthousiasme van de docenten en passie bij studenten stralen er van af.

Was het maar alvast 1 november.

oktober 27, 2010 Posted by | Uncategorized | , , , , | 5 reacties

Baangaranties in de technieksector

Techniek is de ruggegraat van de Nederlandse economie. En de motor van innovatie. Een tekort aan technici is een ramp voor de Nederlandse economie. Bedrijven maken zich dan ook terecht ongerust  dat er zometeen weer onvoldoende ingenieurs en ICT’ers afstuderen. Dat er nu en ook nog over 4 jaar voldoende werk is in de technieksector blijkt uit de talloze ongeruste signalen die wij ontvangen vanuit het bedrijfsleven. Daarom hebben de HAN en het bedrijfsleven de handen in elkaar geslagen en een pact gesloten om studenten te stimuleren om techniek te studeren. Dat het serieus is blijkt wel uit de baangaranties die bedrijven afgeven. Op dit moment zijn er zelfs nog talrijke vacatures op HBO-niveau die niet vervuld kunnen worden, zoals  bij Daf-trucks en de Kema. Zie ook het interview met Edwin Ritmeester, recruiter bij Daf:

Vanavond hebben we het volgende persbericht verstuurd:

Hogeschool Arnhem Nijmegen sluit als eerste pact met bedrijfsleven

Doel: tekort aan personeel voorkomen door baanzekerheid te bieden aan studenten ICT en Techniek

 

Op 28 mei a.s. start de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) samen met een aantal grote en middelgrote bedrijven een campagne met als doel aan te geven dat er voldoende werkgelegenheid is voor technisch personeel. In de toekomst dreigt namelijk een groot probleem. Meer banen dan mensen in de technische beroepen. 

Een aantal bedrijven zoals Arval bv, Info Support BV en Microflown Technologies B.V. en de Stichting Vrienden van Elektro, regio Nijmegen, geeft nu al concrete baangaranties. Dit lijkt de voorbode te zijn van een nieuwe aanpak om de dreigende arbeidstekorten in bepaalde sectoren (techniek, ICT, maar ook de zorg en straks weer de bouw en infra) voor te zijn.  

28 mei 2010 – ondertekening pact met o.a. baangaranties

Tijdens een lunchbijeenkomst in Arnhem, op 28 mei a.s., zullen diverse bedrijven en de HAN het samenwerkingspact ondertekenen. Een pact dat zich voornamelijk richt op het ontplooien van gezamenlijke activiteiten in het kader van de campagne “Baanzekerheid”.

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

–       het bieden van een baangarantie aan studenten die in september 2010 starten met een technische opleiding en uiterlijk in augustus 2014 hun opleiding met een diploma afsluiten;

–       het verzorgen van gastlessen bij opleidingen van de Faculteit Techniek van de HAN;

–       het terugbetalen van (een deel van) het collegegeld van de studie aan studenten die vanaf 2011 bij het bedrijf in dienst treden;

–       het bieden van stageplaatsen aan studenten tijdens hun studie;

–       studenten in de gelegenheid stellen om af te studeren bij hun bedrijf en hiervoor een afstudeeropdracht op maat te maken;

–       bieden van een Minor voor onder andere de studenten van de HAN en

–       het sponsoren van de lezingenserie voor techniekstudenten uit heel Nederland

Dreigende tekorten op de arbeidsmarkt

De HAN neemt als eerste hogeschool dit initiatief. Als er niets gebeurt, wordt het tekort aan technisch opgeleid personeel alleen maar groter. Zelfs tijdens het dieptepunt van de recessie (november 2009) had 20% van de bedrijven in Nederland te maken met een tekort aan technisch opgeleid personeel (bron: FHI). Daarnaast leeft op dit moment bij ouders van aankomend studenten ook nog het gevoel dat je met een technische studie wellicht geen baan krijgt.

Op dit moment tekenen de eerste signalen van herstel zich al duidelijk af voor de technieksector. Zo werd de hogeschool onlangs benaderd door DAF Trucks N.V. met het verzoek om te helpen bij het vervullen van zo’n 100 vacatures in Eindhoven. Ook Energiekennisbedrijf KEMA geeft aan tientallen vacatures te hebben.

 

Bedrijven die zich tot dusver hebben aangesloten bij het pact zijn:

Baangarantie: Arval bv., Info Support BV en Microflown Technologies B.V. en Stichting Vrienden van Elektro, regio Nijmegen.

Ondersteuning: Alewijnse Holding B.V., Energiekennisbedrijf KEMA, Fanzonely Racingteam, Honeywell B.V. divisie Honeywell Building Solutions, NXP Semiconductors, Renault Nederland N.V., Stichting kiEMT en VAPA.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):

Uitnodiging lunchbijeenkomst op 28 mei 12.30-14.00 uur

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de lunchbijeenkomst op vrijdag 28 mei van 12.30-14.00 uur bij de Faculteit Techniek in het kader van HAN sluit pact met bedrijfsleven.

Locatie:

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Faculteit Techniek

Ruitenberglaan 26

6826 CC ARNHEM

Gebouw Engineering

Programma

  • Speech door Ella Hueting, directeur Faculteit Techniek
  • Presentatie door bedrijf en / of film
  • Tekenen van enkele van de intentieverklaringen
  • Vragen beantwoorden pers

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Meta Xionis, woordvoerder HAN, Faculteit Techniek:

E Meta.Xionis@han.nl
T (06) 5391 6657

of met

Ella Hueting, directeur van de Faculteit Techniek, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

E Ella.Hueting@han.nl

T (026) 3658 120 – 06 27 05 27 26

 

mei 27, 2010 Posted by | bijeenkomst, filmpjes, persbericht | , , , | Plaats een reactie

wiskundeleraar: het leukste beroep dat er bestaat

Als je naar dit filmpje kijkt, dan wil je niets liever dan ook wiskundeleraar worden. Althans zo overkwam het mij toen ik deze Tedtalk van Dan Meyer zag.

Binnen de faculteit techniek zijn we aan het kijken hoe we de aansluiting op het wiskunde-onderwijs in het voortgezet onderwijs kunnen verbeteren. Een van de manieren waarop we denken dat we dat beter kunnen doen is door onze docenten ook les te laten geven in het voortgezet onderwijs. Speciaal in de beta-vakken zoals wiskunde, natuurkunde en scheikunde. Dan weet je als docent beter wat studenten kunnen en kennen als ze bij ons in het hbo komen. Een aantal docenten voelt daar wel voor, maar een groot aantal schrikt daar ook voor terug. Ben je niet meer een ‘ordemanager’ dan een wiskundeleraar? De kunst is natuurlijk om wiskunde boeiend en leuk te maken. Laat Furedi het niet horen. Toch denk ik dat de methode van Dan Meyer veel succesvoller is dan die van Furedi. En niet alleen voor de leerlingen een stuk leuker, maar ook voor de leraar zelf.

mei 8, 2010 Posted by | filmpjes, Uncategorized | , | Plaats een reactie

Pabo docenten kunnen vliegen!

Wat een inspirerende dag over wetenschap en techniek voor het basisonderwijs afgelopen woensdag.

Het Kenniscentrum Wetenschap en Techniek organiseerde in samenwerking met het Kenniscentrum Beta Techniek, de VTB steunpunten een wetenschap en techniekdag voor leraren in het basisonderwijs. Helemaal vanuit de Faculteit Educatie geinitieerd, vonden we het prachtig om als Faculteit Techniek ook ons steentje te mogen bijdragen. Zo vond de bijeenkomst plaats in onze faculteit en waren ook docenten en studenten van onze faculteit bij de workshops en begeleiding betrokken. Leerkrachten initieerden nieuwe ideeen voor het onderwijs die door o.a. kinderen van de basisschool beoordeeld werden. Ik vond het ook erg leuk om samen met de faculteitsdirecteur Titia Bredee even op het podium te mogen om te mogen aankondigen dat ons HAN-lab start volgende week en dat daar ook het FABlab in gaat komen. ‘Wij zijn de vleesgeworden duostage educatie en techniek’ , zo kondigde ze ons aan. Ik kan dat alleen maar onderschrijven.

Ook het avondprogramma was geweldig. Met PABOdocenten Bep en Bets die vertelden hoe ze hun experiment hadden opgezet om te vliegen. En verdomd: ze konden vliegen. Daarna een boeiende lezing van Bas Haring, die mij zeker tot nadenken heeft aangezet (doe ik anders nooit; ) ), waarin hij ons attent maakte op de verschillende wijzen waarop je naar vragen kunt kijken. En dat het niet zo vanzelfsprekend is wat ‘waarom’ betekent. Denk eerst wat iemand met ‘waarom’ bedoelt voordat je daarop antwoordt. Met de zijn bekende aansprekende voorbeelden natuurlijk. Na afloop had ik de gelegenheid om nog even met hem te mogen bijpraten en hij heeft toegezegd om onze Raad van Advies van Technologie en Samenleving te versterken. Ondanks de afwijzing die we van het ministerie hebben gehad (zie mijn vorige blog). Zijn essay ‘Het aquarium van Walter Huijsmans’ kan ik zeker aanbevelen. Het essay gaat onder andere om de vraag waarom we ons zorgen maken over onze toekomst. Ik kreeg dit boekje vorig jaar van Miranda Valkenburg toen we bezig waren met de voorbereidingen voor Technologie en Samenleving.

Ik denk dat de Faculteit Educatie afgelopen woensdag een prachtige verbinding heeft gelegd met de Faculteit Techniek. Het is nu aan ons, ingenieurs en technici, om die handschoen ook op te pakken.

Zie ook de weblog van Hans Mestrum, die, zoals wij hem kennen, al dezelfde dag de video van de dag heeft geblogt.

april 2, 2010 Posted by | Uncategorized | | 1 reactie

…en ook weemoedigheid

Een van mijn favoriete schrijvers, Willem Elsschot, schreef ooit een prachtig gedicht: Het Huwelijk, waarvan de meeste mensen maar een strofe kennen: “tussen droom en daad staan wetten in de weg, en praktische bezwaren, en ook weemoedigheid die men niet kan verklaren en die des avonds komt wanneer men slapen gaat. ” In dat laatste sta dium bevind ik mij momenteel. Het is ruim over middernacht en ik ben de hele avond al de mail aan het doorlezen. Ik had nogal wat achterstand, mede het gevolg van alle feestelijkheden rondom mijn 49 ste verjaardag;). Enkele mails van de afgelopen dagen troffen mij in het bijzonder. Zoals het bericht van Leonieke van Susante, die werkt bij de Economische Faculteit, en nu aankondigt dat ze weggaat. 11 jaar geleden had ik de eer om met haar het sollicitatiegesprek te mogen voeren. Het was een heftig gesprek kan ik me herinneren, dat ook ging over hoe je werk en gezin met elkaar kon combineren. Ik herinner me dat ik in het sollicitatiegesprek zei dat de baan niet een baantje erbij was, leuk voor het vakantiegeld, maar je volle energie vergt. Ik kan me Leonieke dan ook niet anders herinneren dan als een fantastische collega, waarop ik trots ben dat ik haar ooit heb mogen aannemen en in haar eerste baan bij de HAN heb mogen begeleiden. Het is jammer dat ze gaat, maar het is ook goed om af en toe je vleugels uit te slaan, nieuwe omgevingen te verkennen. Een moedig besluit. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat de collega’s van de FEM haar enorm zullen missen.

Een andere mail die is blijven hangen is een mail van een van de collega’s bij Autotechniek. Hij maakt zich zorgen over Autotechniek: de herinrichting, de teruglopende studenteninstroom, en de ontwikkelingen in Helmond met onze collega hogeschool Fontys. Zijn zorgen zijn terecht. En ik zou niets liever doen dan ze weg te nemen maar zou huichelen als ik dat zou doen. Er gebeuren prachtige dingen bij Autotechniek. Zo komen ‘onze jongens van de tuktuk’ zoals we ze onder elkaar noemen, komende maandag op TV op Nld 3 bij Jorg Kelder. Er ligt een uitstekend zelfevaluatierapport van het lectoraat Autotechniek; een toonaangevende buitenlandse commissie komt het onderzoek auditen op 23 april. En ik vermoed dat er in Nederland nog niet zo’n goed en toonaangevend rapport ligt als dat van het lectoraat Automotive. Toch lijden we een chronisch tekort bij dit onderzoek. Wat hebben we eraan als iedereen vindt dat we prachtige dingen doen, maar ‘men’ niet bereid is om ervoor te betalen?

Overal waar ik ambtshalve kom, worden we geknuffeld, maar we moeten toch activiteiten staken omdat ze financieel niet haalbaar zijn. Het leven zit vol moeilijke keuzes… En ook weemoedigheid die des avonds komt wanneer men slapen gaat.

Het wordt tijd voor de lente.

maart 23, 2010 Posted by | Uncategorized | 2 reacties