Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

Fablab at Han-University: how it happened

Last Thursday we openend at HAN-university the 5th Fablab in the Netherlands, the 8th Fablab of the Benelux. Glorianna Davenport,  of the medialab at MIT,  was present at the opening ceremony.

She gave us a very special gift: how to make your own chair by Klaas Gubbels. (By breakfast the day after, she already had worked out a wonderful concept about a chaircompetition by the FABlab). By coincidence the colleagues of the FABlab managed to make the same day several FABlab Chairs.  

Part of the ceremony was signing the license for FABLab Arnhem. Because Ton Zijlstra, chairman of Fablab the Netherlands, was not able to come in person, the signing ceremony took place by Skype, while Ton was at Schiphol. He toastes with us: we a glass with ‘bubbles’ and Ton a plastic bottle with water. Just like the tradition of the FABlab.  He posted a blog about this ceremony: http://www.fablab.nl/

I was so glad to see that colleagues and students came from several  faculty’s: education, economy and technology. Jetty Schaap, dean of the faculty of Management, unfortunetly was not able to come. Titia Bredee, dean of the faculty of education was there and told us how important technology is for primary schools. In my view this one of the first great multidisciplinary lab at HANuniversity  where students and lecturers are working together.

And this is how it happened:

The celebration went on the same night at the Tai restaurant, where we sat together with all the ‘founders’ of the Fablab. There was also Jorg Rijkschroeff, just back from the United States, where he also visited the Media lab. (even voor de Nederlandse lezers: de oudoom van Jorg Rijkschroeff blijkt Paul de Blok te zijn, waarover ik eerder blogte. De wereld is klein)

 

Above some pictures from our dinner at the tai restaurant, on which Inez Kohlmann. She was what we call in The Netherlands ‘de stille kracht’ (the silent power) of this project.

Our social media expert Hans Mestrum posted already the same night the photo’s of the opening ceremony 0n his weblog, and is the author of the video’s.

It was a fabulous day! Better together!

juli 10, 2010 Posted by | bijeenkomst, evenement, speech, techniek | , , , , | 2 reacties

De brug tussen bedrijfsleven en onderwijs is de relatie

Vanavond hebben wij een prachtige avond gehad waarbij we het voorrecht hadden om 138 Arnhemse ondernemers te mogen ontvangen op onze faculteit. Na de officiele ledenvergadering kregen de ondernemers een rondleiding in onze laboratoria. We kregen buitengewoon postieve reacties. Een compliment aan onze organisatie: van student, docent, labmedewerker, ondersteunend personeel tot concierge, management en catering was betrokken. Gewoon, iedereen in zijn vrije tijd. Een bewijs dat als je vertrouwen geeft, je ook vertrouwen terugkrijgt. Petje af!

Als gastvrouw had ik de eer iets te mogen vertellen over wat de HAN en het bedrijfsleven voor elkaar kunnen betekenen. Hieronder mijn presentatie.

De brug tussen bedrijfsleven en onderwijs is de relatie

Welkom bij de Faculteit Techniek van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. We zijn dankbaar en trots dat u bereid bent om uw ledenvergadering te houden in ons nieuwe gebouw van Engineering.

Wat kan de HAN betekenen voor het bedrijfsleven? Jaarlijks leidt de HAN zo’n 30.000 studenten op en worden er zo’n 8.000 afgestudeerden afgeleverd aan de arbeidsmarkt: grote bedrijven, MKB, overheid, zorg en onderwijs. Ongeveer 10.000 studenten gaan er jaarlijks op stage, doen een afstudeeropdracht of nemen deel aan een project voor het bedrijfsleven (gemakshalve schaar ik overheid en non-profit organisaties ook maar even onder bedrijfsleven).

Waarom is er dan toch zoveel ontevredenheid van het MKB over het onderwijs? Zo vertelt het dossier onderwijs van het MKB ons: ‘ De aansluiting van het onderwijs op de praktijk in een mkb-bedrijf laat te wensen over. Het aantal opleidingen en opleidingsplaatsen komt niet overeen met de wensen uit de praktijk. De invulling van de opleidingen sluit onvoldoende aan bij de praktijk waardoor hbo-ers niet gelijk inzetbaar zijn.’ Wij, medewerkers van de HAN, begrijpen het niet. Iedereen kan toch altijd bij ons binnenlopen. Iedereen kan ons bellen. We hebben een ondernemersloket waar ondernemers vragen kunnen stellen. En we hebben een website waarop ondernemers kunnen zien wat we doen. Desalniettemin vertelde een Nijmeegse vriendin onderneemster mij kort geleden nog: ‘De HAN is net een burcht met een slotgracht er om heen en de ophaalbrug is omhoog. En als je al binnenkomt verdwaal je in de nissen van het gebouw.’ En een van de aanwezigen in de zaal, ik kan het niets aan doen maar het was ook een vrouwelijke onderneemster, ergert zich groen en geel aan de starheid van ons onderwijs. Waarom kan er nu alleen maar op dat moment in het curriculum een project gedaan worden? Waarom kunnen hbo’ers en mbo’ers nou zo moeilijk met elkaar samenwerken?

En ja, ik denk dat beiden gelijk hebben. Het onderwijs, alhoewel steeds beter ingesteld op de vragen van de arbeidsmarkt, is nog steeds vooral aanbodgericht. We hebben strenge eisen als het gaat om accreditaties. Verleden week nog vertelde de accreditatiecommissie aan onze bouw- en civiele techniekopleidingen dat de opleidingen te veel de oren laten hangen naar het bedrijfsleven en meer hun eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. Laat dat nou net de opleiding zijn waarvan de vrouwelijke onderneemster, AdB, ik zal haar naam verder niet noemen, zei dat deze te weinig flexibel is voor het bedrijfsleven?

U ziet het: soms zitten wij in een spagaat. Maar we gaan niet bij de pakken neerzitten. We gaan niet alle problemen vandaag oplossen, maar we gaan wel kijken hoe we de contacten kunnen verbeteren. En vandaag doen we daar ook een poging toe door onze labfaciliteiten open te stellen voor het bedrijfsleven. We hebben zo’n 4.000 m2 aan labfaciliteiten: een uniek waterlab, het beste autotechnieklab van Nederland, een usability lab, engineering labs. En natuurlijk ook onze chemielaboratoria en plantenlabs, maar die staan in Nijmegen en krijgt u vandaag dus niet te zien.

In Brabant is de High Tech campus groot geworden doordat Philips haar laboratoria is gaan delen met andere kennispartners en het bedrijfsleven. Daardoor is Brabant ‘het’ techniekcentrum van Nederland geworden. De status van techniek in deze regio is een heel andere. Arnhem wordt vooral herkend als creatieve regio, toerisme en het centrum van de energie- en milieutechnologie. Techniek staat in onze faculteit dan ook geheel in het teken van de samenleving. Techniek die de ontwikkelingen in de regio ondersteunt. We verwachten van de regio, in dit geval specifiek Arnhem, dan ook dat zij haar gezicht laat zien aan Nederland.

Wat is het ware gezicht van Arnhem? Alleen als Arnhem duidelijk maakt waar zij voor staat kunnen wij als onderwijs daar een bijdrage aan leveren; dan kunnen we dat gezicht naar buiten versterken. Met als doel een aantrekkelijke omgeving voor studenten om te studeren. Een aantrekkelijke omgeving voor bedrijven om zich hier te vestigen. Een prachtig voorbeeld van Techniek en hoe techniek de creatieve ontwikkelingen kan ondersteunen treft u aan in het blad Inspiration dat de Bijenkorf heeft uitgegeven ter gelegenheid van haar 140-jarig bestaan. Het blad gaat over Lifestyle en Design, en alle beschreven vernieuwingen worden mogelijk gemaakt door technologische innovaties. Of het nou gaat om nieuwe materialen in intelligente kleding, agrocultuur in de stad, etalages die verlicht worden met zonne-energie, of intelligente woningen en voertuigen. Techniek is de ruggengraat van de economie, de motor van innovatie. En daarom hebben wij als hogeschool de taak voldoende ingenieurs op te leiden.

Ik ben me ervan bewust dat er vandaag maar weinig ondernemers zijn met een ingenieursachtergrond. Toch is voor u allen de techniek van het grootste belang, of u nou in de horeca werkt, in de advocatuur, de toerismebranche, of de zorg. Denk bijvoorbeeld aan de nanotechnologie in voeding, maar ook bij coatings van bijv. uw aanrecht, zodat die minder snel vuil wordt. Aan domotica in verpleegtehuizen, of medische apparatuur. Denk aan elektronische patiënten dossiers, databases met alle juridische vakliteratuur, enz. enz. Techniek is pas zinvol als die ook gebruikt wordt. Een elektronisch dossier is pas zinvol als het de advocaat werk bespaart, domotica in het verzorgingstehuis is alleen zinvol als de verzorger het knopje weet te vinden om de monitor aan te zetten, nanotechnologie in tandpasta om witte tanden te krijgen is alleen zinvol als het betaalbaar is geworden. Gelukkig heeft de HAN veel disciplines in huis. Van educatie tot economie, van zorg tot techniek. Een recent voorbeeld van zo’n mooi multidisciplinair project is de hoog-laagkapstok , waarbij de studenten van de faculteit Gezondheidszorg de vraag hebben geformuleerd en de specificaties voor de kapstok hebben gemaakt, terwijl (aankomend) ingenieurs de kapstop hebben gemaakt. Nu kan iemand in zijn rolstoel de kapstok met een knopje omlaag brengen , zijn jas ophangen, en met een knopje weer de kapstop omhoog brengen, zodat de jas niet over de grond sleept. En dat alles is in samenwerking met het MKB tot stand gebracht. Een ander voorbeeld is het project van de Faculteit Educatie dat zich bezig houdt met het opleiden van personeel in het onderwijs met voldoende praktijkkennis.

Vandaag wordt u ondergedompeld in de techniek. Maar die techniek staat dus volledig ten dienste van de samenleving. Laat u inspireren, laat u verleiden. En als u vragen hebt kunt u gewoon langskomen of de telefoon pakken. Adressen en telefoonnummers staan op de flyer. Ik beloof u, u krijgt geen robot aan de lijn, maar een mens van vlees en bloed die u verder helpt. ‘De brug tussen onderwijs en bedrijfsleven is de relatie’ begon ik deze toespraak. En deze relatie is alleen zinvol als zij wederkerig is heb ik onlangs van prof. Paul de Blot geleerd. Dat betekent dat we naar elkaar luisteren, onderwijs en MKB. Wij als HAN, en in het bijzonder de Faculteit Techniek, willen graag een plaats van samenkomst bieden waar MKB en onderwijs elkaar treffen. Om elkaar te ondersteunen: bij het opleiden van jonge mensen voor de arbeidsmarkt, het bieden van opleidingsplaatsen, het uitwisselen van kennis, het delen van ervaringen. Dat is onze droom, daarin zijn we deskundig en dat is onze passie.

Ik nodig u nu van harte uit voor de rondleiding.

Ella Hueting 16 juni 2010

(ter gelegenheid van de algemene ledenvergadering van de OKA)

juni 16, 2010 Posted by | bijeenkomst, presentatie, speech | , , | 1 reactie

HAN-techniek op het NOS radiojournaal

De bijeenkomst over baanzekerheid afgelopen vrijdag, 28 mei, was een groot succes. Hieronder de speech en de opname van het nos radiojournaal.

Geachte aanwezigen, vertegenwoordigers van bedrijven en techniekorganisaties, studenten, docenten en medewerkers van de HAN.

Hartelijk welkom op deze bijeenkomst over baanzekerheid in de techniek. Speciaal welkom wil ik heten de afgevaardigden van Renault, DafTrucks, Microflown, Arval, Stichting Kiemt, Vrienden van Elektro Nijmegen, Fanzony, Honywell, NXP, Infosupport, Huisman Elektrotechniek, die ook in persoon aanwezig zijn om de verklaring te ondertekenen. De verklaring waarin we aangeven dat we weer ingenieurs nodig hebben. Vandaag is de start van een grootse campagne tussen de HAN en het bedrijfsleven om te laten zien dat er volop werk is in de techniek- en ICT sector: interessante banen met een goed salaris. Regelmatig word ik door ouders van studenten en leerlingen gevraagd of er voor hun kind nog wel een baan is in de techniek. En het antwoord is volmondig ja. We verwachten weer een tekort aan ingenieurs na 2013. Sterker: Op dit moment zijn er talrijke vacatures op HBO-niveau die niet vervuld kunnen worden, zoals bij Daf-trucks en de Kema. Techniek is de ruggengraat van de Nederlandse economie. En de motor van innovatie. Een tekort aan technici is een ramp voor de Nederlandse economie. Bedrijven maken zich er dan ook terecht ongerust over, of er zo meteen weer onvoldoende ingenieurs en ICT’ers afstuderen. Dat er nu en ook nog over 4 jaar voldoende werk is in de technieksector, blijkt uit de talloze ongeruste signalen die wij ontvangen vanuit het bedrijfsleven. We verwachten na 2013 een tekort van zo’n 20.000 ingenieurs.
De vraag naar ingenieurs, vergrijzing inclusief vervanging, wordt voor 2013 geschat op 33.000. In dat jaar studeren er ongeveer 12.000 techniekstudenten af, waarvan 750 bij de Faculteit Techniek van de HAN. Daarom hebben de HAN en het bedrijfsleven de handen in elkaar geslagen en een pact gesloten om studenten te stimuleren om techniek te studeren. Dat het serieus is blijkt wel uit de baangaranties die bedrijven afgeven. Een aantal bedrijven, waaronder Arval BV, Info Support BV, Microflown Technologies BV, en de gezamenlijke bedrijven, aangesloten bij de Vrienden van Elektrotechniek Nijmegen, geven zelfs baangaranties af. In het totaal heeft de HAN momenteel voor 2014 al meer dan 100 baangaranties voor de studenten die nu nog aan de opleiding moeten beginnen. Voor Elektrotechniek is het aantal baangaranties zelfs meer dan het aantal afstuderende dat wij de komende jaren hebben. Maar het pact bestaat uit meer dan alleen maar baangaranties: binnen dit samenwerkingsverband willen we ons, de HAN en het bedrijfsleven gezamenlijk, sterk maken voor meer studenten in de techniek. De afgelopen jaren is de instroom gegroeid.
Het platform beta/techniek heeft hier een goede rol in gespeeld. Maar het zijn er nog steeds niet genoeg. Met een enorme vergrijzing voor de boeg, en een weer aantrekkende economie, is het broodnodig voor de Nederlandse economie dat er voldoende leerlingen zich aanmelden bij een techniek of ICT-opleiding. En dat doen we niet alleen door het geven van baangaranties, maar ook door aantrekkelijk onderwijs dat in nauwe samenwerking met bedrijven tot stand komt. En bedrijven hebben zich bereid verklaard daar een nog grotere bijdrage aan te willen leveren dan ze tot nu toe al doen, door o.a. het aanbieden van stage- en afstudeerplaatsen en gastlessen.

Geachte aanwezigen, mag ik u uitnodigen te kijken naar deze film die gemaakt is bij Daftrucks. En daarna zal ik u uitnodigen voor het tekenen van de intentieverklaringen.

mei 31, 2010 Posted by | bijeenkomst, Podcast, speech | , , | Plaats een reactie

Nieuwjaarswens

De uitdaging van techniek

“Als mensen mij vragen: “Hoe gaat het met de Faculteit Techniek?”, antwoord ik steevast: goed, erg goed.” Zo begon ik de nieuwjaarstoespraak van verleden jaar. Ik had het toen over de uitdagingen waar we voor staan met onze faculteit: globalisering, de milieuproblematiek en de kredietcrisis. Allemaal externe factoren die van grote invloed zijn op de toekomst van techniek en daarmee ook op de toekomst van onze faculteit. Toen had ik nog niet kunnen bevroeden hoe drastisch die uitdagingen zouden uitpakken voor onze faculteit in 2009! We zijn het afgelopen jaar nogal op de proef gesteld. Eind januari 2009 bleek dat we 2008 met een fors tekort afsloten en ook 2009 zullen we met een flink tekort afsluiten. Om 2010 met een positief resultaat te laten eindigen zijn we bezig met aanzienlijke ‘ombuigingen’.  “Hoe heeft het zo ver kunnen komen” is een veelgehoorde vraag. Om te beginnen zijn we als faculteit nog onvoldoende ingesteld op de ambities die we hebben om volwaardig te kunnen meedraaien op het gebied van praktijkgericht onderzoek. We blijken te veel afhankelijk te zijn van het bedrijfsleven en de overheid als het gaat om onze onderzoeksactiviteiten. Hoe innovatief en kwalitatief hoogwaardig ons onderzoek ook is: zonder subsidie en externe bijdragen van het bedrijfsleven blijken we niet in staat te zijn al die onderzoeksactiviteiten te blijven uitvoeren met de ambities die wij hebben. In die zin heeft de kredietcrisis ook bij onze faculteit toegeslagen: bijdragen en opdrachten van het bedrijfsleven zijn fors teruggelopen.

Lees verder

januari 12, 2010 Posted by | artikel, duurzaamheid, speech, techniek, technologie en samenleving | , , , , , | 2 reacties

Nieuwjaarsspeech voor (oud) medewerkers HAN Techiek

(Hieronder volgt de integrale tekst van de nieuwjaarsspeech van zaterdag 3 januari 2009. De foto’s zijn aanklikbaar voor een grotere versie.)

Beste mensen,

Hartelijk welkom allemaal op deze stamppot nieuwjaarsreceptie. Soms moet je een traditie eerst afschaffen om dan te merken hoe populair hij is. Vandaar dat we de oude boerenkoolmaaltijden weer in het leven hebben geroepen. Maar dan met een modern tintje eraan, doordat er nu keuzemogelijkheden zijn uit de verschillende stamppotten. Geweldig dat er ook weer zoveel oud-medewerkers zijn gekomen.

Lees verder

januari 5, 2009 Posted by | speech | , , | Plaats een reactie