Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

HAN-techniek op het NOS radiojournaal

De bijeenkomst over baanzekerheid afgelopen vrijdag, 28 mei, was een groot succes. Hieronder de speech en de opname van het nos radiojournaal.

Geachte aanwezigen, vertegenwoordigers van bedrijven en techniekorganisaties, studenten, docenten en medewerkers van de HAN.

Hartelijk welkom op deze bijeenkomst over baanzekerheid in de techniek. Speciaal welkom wil ik heten de afgevaardigden van Renault, DafTrucks, Microflown, Arval, Stichting Kiemt, Vrienden van Elektro Nijmegen, Fanzony, Honywell, NXP, Infosupport, Huisman Elektrotechniek, die ook in persoon aanwezig zijn om de verklaring te ondertekenen. De verklaring waarin we aangeven dat we weer ingenieurs nodig hebben. Vandaag is de start van een grootse campagne tussen de HAN en het bedrijfsleven om te laten zien dat er volop werk is in de techniek- en ICT sector: interessante banen met een goed salaris. Regelmatig word ik door ouders van studenten en leerlingen gevraagd of er voor hun kind nog wel een baan is in de techniek. En het antwoord is volmondig ja. We verwachten weer een tekort aan ingenieurs na 2013. Sterker: Op dit moment zijn er talrijke vacatures op HBO-niveau die niet vervuld kunnen worden, zoals bij Daf-trucks en de Kema. Techniek is de ruggengraat van de Nederlandse economie. En de motor van innovatie. Een tekort aan technici is een ramp voor de Nederlandse economie. Bedrijven maken zich er dan ook terecht ongerust over, of er zo meteen weer onvoldoende ingenieurs en ICT’ers afstuderen. Dat er nu en ook nog over 4 jaar voldoende werk is in de technieksector, blijkt uit de talloze ongeruste signalen die wij ontvangen vanuit het bedrijfsleven. We verwachten na 2013 een tekort van zo’n 20.000 ingenieurs.
De vraag naar ingenieurs, vergrijzing inclusief vervanging, wordt voor 2013 geschat op 33.000. In dat jaar studeren er ongeveer 12.000 techniekstudenten af, waarvan 750 bij de Faculteit Techniek van de HAN. Daarom hebben de HAN en het bedrijfsleven de handen in elkaar geslagen en een pact gesloten om studenten te stimuleren om techniek te studeren. Dat het serieus is blijkt wel uit de baangaranties die bedrijven afgeven. Een aantal bedrijven, waaronder Arval BV, Info Support BV, Microflown Technologies BV, en de gezamenlijke bedrijven, aangesloten bij de Vrienden van Elektrotechniek Nijmegen, geven zelfs baangaranties af. In het totaal heeft de HAN momenteel voor 2014 al meer dan 100 baangaranties voor de studenten die nu nog aan de opleiding moeten beginnen. Voor Elektrotechniek is het aantal baangaranties zelfs meer dan het aantal afstuderende dat wij de komende jaren hebben. Maar het pact bestaat uit meer dan alleen maar baangaranties: binnen dit samenwerkingsverband willen we ons, de HAN en het bedrijfsleven gezamenlijk, sterk maken voor meer studenten in de techniek. De afgelopen jaren is de instroom gegroeid.
Het platform beta/techniek heeft hier een goede rol in gespeeld. Maar het zijn er nog steeds niet genoeg. Met een enorme vergrijzing voor de boeg, en een weer aantrekkende economie, is het broodnodig voor de Nederlandse economie dat er voldoende leerlingen zich aanmelden bij een techniek of ICT-opleiding. En dat doen we niet alleen door het geven van baangaranties, maar ook door aantrekkelijk onderwijs dat in nauwe samenwerking met bedrijven tot stand komt. En bedrijven hebben zich bereid verklaard daar een nog grotere bijdrage aan te willen leveren dan ze tot nu toe al doen, door o.a. het aanbieden van stage- en afstudeerplaatsen en gastlessen.

Geachte aanwezigen, mag ik u uitnodigen te kijken naar deze film die gemaakt is bij Daftrucks. En daarna zal ik u uitnodigen voor het tekenen van de intentieverklaringen.

mei 31, 2010 Posted by | bijeenkomst, Podcast, speech | , , | Plaats een reactie

Podcast met Creatieve Verbindingen

Mobile post sent by ellahueting using Utterlireply-count Replies.  mp3

februari 1, 2009 Posted by | Podcast | 1 reactie