Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

afwijzing van Technologie en Samenleving

Vorige week kregen wij een afwijzing  van het Ministerie van Onderwijs op onze aanvraag voor de opleiding Technologie en Samenleving.

Ik ben zo vrij de inhoud van de mail (maandag 29 maart) van Miranda Valkenburg, de projectleider en stuwende kracht achter Technologie en Samenleving, hier integraal aan te halen:

  “Beste collega,

Vorige week donderdag kwam het bericht dat de doelmatigheidsaanvraag voor Technologie en Samenleving is afgewezen.

Momenteel beraden we ons op vervolgacties en werken we mogelijke scenario’s uit. In de argumentatie van de commissie doelmatigheid zitten voldoende zwakke plekken om een bezwaar op te baseren. Onze eerste zorg gaat echter uit naar onze twaalf pilot-studenten, die vanmiddag geïnformeerd zijn. Alhoewel we een aantal alternatieven kunnen bieden, is ook bij hen de teleurstelling groot.

Een tweede punt van zorg betreft de groep van circa 45 potentiële studenten die serieus overwegen om in september 2010 te starten met de studie Technologie en Samenleving.

Een aantal collega’s en externe relaties, waaronder onze beroepenveldcommissie, is de afgelopen dagen geïnformeerd over het negatieve besluit. Hun medeleven en verontwaardiging hebben wij in dank aanvaard. Ook hebben het College van Bestuur en de faculteitsdirectie hun steun herbevestigd.

Al deze reacties sterken ons in de gedachte dat we met Technologie en Samenleving iets goeds neer kunnen zetten.

Hartelijke groet,mede namens het ontwikkelteam van Technologie en Samenleving,

Miranda”

Het bericht sloeg echt in als een bom. De teleurstelling is enorm. Na twee keer uitstel van de commissie (eigenlijk zou de uitspraak medio januari komen) was de spanning al enorm gestegen. Maar dit hadden we echt niet verwacht. De reacties vanuit het bedrijfsleven, overheid  en het onderwijs, waaronder ook studenten, zijn hartverwarmend en ondersteunen onze overtuiging dat Technologie en Samenleving een opleiding is die een belangrijke bijdrage kan leveren aan de behoefte van de maatschappij.

We beraden ons momenteel op de juridische mogelijkheden en andere acties. De docenten en studenten van TES zouden geen  TES-mensen zijn als ze het hoofd in de schoot zouden leggen.

april 2, 2010 Posted by | brief, mail | | 6 reacties