Creatieve Verbindingen van Ella Hueting

Overpeinzingen van een onderwijsmanager

techniek: de ruggegraat van de economie

Tijdens elke bijeenkomst over techniek geef ik aan dat Techniek de ruggegraat is van onze economie en de motor van innovatie. Niet iedereen is het daar altijd mee eens. Zo gaf  een collega van de Faculteit Economie mij fijntjes te kennen dat dit niet klopte, tijdens de opening van het FABlab. Er was toen geen tijd voor de discussie, dus waarom ik geen gelijk heb, is me nog niet duidelijk. Sterker: het nieuws van de afgelopen week bevestigt nog eens hoe belangrijk technologie is voor onze samenleving en de groei van de economie.

Om te beginnen het nieuws dat Organon haar R&D afdeling verhuist uit Oss naar de Verenigde Staten. De kamer is voor discussie teruggeroepen van het zomerreces. Er stonden twee  interessante artikelen in NRC Handelsblad van donderdag 15 juli. Het ene van A. Benedictus, wetenschappelijk medewerker in de medische sector. Hij beschrijft de ontwikkeling waarbij de grote bedrijven samenwerken met kleinere innovatieve start-up bedrijfjes. Zo komen ze sneller en goedkoper tot waardevolle vondsten. Impliciet geeft hij ook aan dat er in Amerika meer aandacht is voor het ondernemerschap dan bij Nederlandse Universiteiten. Nederland mag blij zijn dat Organon nog zo lang in Nederland bleef, is zijn mening. Nederland heeft volgens hem geen enkele notie van het begrip ‘innovatie’. “Bij ons staat ‘innovatie’ gelijke aan een langzaam voorbijtrekkende stroom papier. De innovatiecampus die op de ruines van Organong moet verrijzen, roept een beeld op van risicoloos vergaderen over zeven schijven….Als Nederland al iets is, is het een stichtelijke handelsbureaucratie”

Hester Kramer, in dezelfde krant, ‘toekomstig ex-medewerker R&D van MSD in Oss’, beschrijft: “De overheid stond erbij en keer ernaar”. Zij legt de verbining met het onderwijs. Het farmaceutisch bedrijf is ‘een bedrijfstak waar studenten uit velerlei disciplines een werkgever in vonden, die utidagende werkzaamheden kon aanbieden en onderzoekers tot topprestaties kon brengen. Waarom zou je nog in Nederland boijven na je studie?”

Van de ruim 1.000 R&D werknemers hebben er zo’n 300 ooit aan de Hogere Laboratorium Opleiding van de HAN in Nijmegen gestudeerd. In het rapport van de Commissie De Boer worden Chemie en Life Sciences als 2 van de 9 innovatiespeerpunten van Nederland genoemd. Ondertussen is het kind met het badwater weggegooid.

Gelukkig hebben de HAN en de RadboudUniversiteit de handen in elkaar geslagen. Het instituut Applied Sciences van de HAN wil samen met de RUN nieuwe onderzoekstrajecten opzetten met MSD medewerkers die op straat komen te staan. Dit bericht staat inmiddels ook in De Gelderlander van 16 juli.

Het tweede opvallende nieuws in dit kader is dat het technisch mogelijk is om gas uit leisteen te winnen. En wat dat voor economische gevolgen kan hebben staat in NRC Handelsblad van afgelopen donderdag, die kopt: “In de bodem van Polen bevindt zich een gigantische leisteenlaag met daarin grote hoeveelheden gas. Als het lukt dat te winnen, krijgt Polen ineens een heel andere plek in de wereld…”

Techniek geen ruggegraat van de economie?

juli 18, 2010 Posted by | techniek | , | Plaats een reactie